12.03.2024 4643

Кисельов Юрій Олександрович

Кисельов Юрій Олександрович, професор кафедри геодезії, картографії і кадастру
професор кафедри геодезії, картографії і кадастру

доктор географічних наук, професор

(096) 301-55-38

Вчена рада університету

Народився 2 червня 1977 року в місті Луганськ. Закінчив природничо-географічний факультет Луганського державного педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка в 1997 р. (спеціальність «географія та біологія»). У 1997 – 2000 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі географії Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. 2001 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистив кандидатську дисертацію на тему «Еколого-геоморфологічний аналіз середньої частини басейну Сіверського Дінця».

З 2000 року працював у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка на посадах асистента, доцента, професора кафедри географії. Викладав навчальні дисципліни – «Фізична географія України», «Ландшафтознавство», «Загальні закономірності розвитку географічної оболонки», «Методологічні проблеми географії», «Географія ґрунтів», «Історія географічних відкриттів» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»), «Методика наукових досліджень» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»), «Методологічні проблеми фізичної та суспільної географії», «Еволюція та сучасний стан географічної оболонки» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»).

Вчене звання доцента присвоєно в 2004 р.

У 2010 – 2013 рр. навчався в докторантурі при кафедрі економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка. Там же в 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему «Суспільно-географічні основи теоретичних та прикладних геософічних досліджень в Україні» (науковий консультант – доктор географічних наук, професор О. І. Шаблій).

З 2014 р. працює в Уманському національному університеті садівництва на посаді професора кафедри екології та безпеки життєдіяльності. Викладає такі навчальні дисципліни – «Геологія з основами геоморфології», «Ландшафтна екологія», «Основи наукової діяльності», «Міжнародна екологічна діяльність» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»), «Стратегія сталого розвитку» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»).

Сфера наукових інтересів – природнича та суспільна географія, геософія (теорія людського простору), геополітика, геопоетика, екологія, історія української географії та картографії, теоретичні й методологічні проблеми науки.