24.10.2019 1084

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва – категорія Б – запрошує авторів до співпраці!

Сучасний науково-педагогічний працівник має провадити не лише навчальну діяльність, а бути активним учасником наукового життя держави та світової спільноти. А для того, щоб думку науковця могли почути, слід публікуватися в авторитетних наукових виданнях.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» твердить: «Підготовка в аспірантурі (ад’юнктурі) чи докторантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової або наукової програми закладу вищої освіти (наукової установи) за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури (ад’юнктури) та наукової програми докторантури є підготовка та публікація наукових статей». Відтак постає питання: у яких виданнях слід публікувати власні наукові дослідження, аби про них дізналося широке коло читачів і покращилися особисті показники наукової діяльності?

Для полегшення вибору, Міністерством освіти і науки України було створено Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Усі вітчизняні фахові видання із зазначеного переліку було поділено на три категорії: «А» – щодо видань, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та/або Scopus; «Б» – надається іншим науковим фаховим виданням, які відповідають певним вимогам, прийнятим у світовій практиці, та які включені до інших (окрім зазначених вище) профільних міжнародних наукометричних баз даних; «В» – присвоюється всім науковим фаховим виданням, що включені до переліку на день затвердження цього порядку наказами МОН, а також може присвоюватися виданням, котрі були вилучені з категорії А або категорії Б, на термін два роки.

І нині ми раді всім повідомити, що, згідно додатку 8 Наказу Міністерства освіти і науки України № 1301 від 15 жовтня 2019 р., Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України з економічних (051, 072, 073, 075, 076, 241, 281) та сільськогосподарських і технічних  (101, 181, 201,  202, 203, 206) спеціальностей.

Запрошуємо авторів до співпраці!

Довідки за телефоном: 097-22-85-417 Прокопчук Ігор Васильович;

Листи надсилайте на скриньку: pivotbi@ukr.net

 

Додаток  8

до наказу Міністерства

освіти і науки України

15.10.2019 № 1301

 

Список

друкованих (електронних) періодичних видань,

що включаються до Переліку наукових фахових видань України

ІІ. Категорія «Б»

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва

Уманський національний університет садівництва

Економічні спеціальності - 051, 072, 073, 075, 076, 241, 281

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва

Уманський національний університет садівництва

Сільськогосподарські технічні спеціальності – 101, 181, 201, 202, 203, 206