31.05.2019 547

Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва»

Днями в Уманському національному університеті садівництва на базі інженерно-технологічного факультету відбулась V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва», приурочена 175-річчю Уманського НУС.

Започаткована у 2015 р. за ініціативної підтримки академіка Академії наук вищої школи України, президента Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти (УВ МААО), доктора технічних наук, завідувача кафедри технічного сервісу в АПК Таврійського державного агротехнологічного університету (ТДАТУ), професора Володимира Дідура та Київського представництва Польської академії наук, конференція з року в рік впевнено визначає свої позиції у щорічних заходах нашого університету, уже п’ятий рік поспіль збираючи у дружньому колективі як незмінних її учасників, так і гостей з інших країн для обміну досвідом з питань сучасної агротехнічної галузі, напрацювань дослідників у сфері техніко-технологічного забезпечення агровиробництва та переробки сільськогосподарської продукції, технічного сервісу в АПК, досягнень у конструюванні машин та обладнання.

Із закордонних гостей цьогоріч до нас завітав доцент кафедри плодоовочівництва і луківництва, завідувач дослідним полем Гродненського державного аграрного університету (Білорусь) Павло Шешко. Учасниками пленарного засідання стали також директор НДІ техніки, енергетики та інформатизації АПК, завідувач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка НУБіП України, академік АІнжНУ, професор Валерій Войтюк, доцент НУБіП України, д.т.н., старший науковий співробітник В’ячеслав Братішко, завідувач відділу наукових досліджень і випробувань конструкцій, безпечності, ергономічності та допуску в обіг сільськогосподарських машин державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого», кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Олександр Гапоненко, професор кафедри експлуатації машин і обладнання Полтавської державної аграрної академії Володимир Ветохін, член-кореспондент Інженерної академії України, старший науковий співробітник, доцент Житомирського агротехнічного коледжу Станіслав Герук, а також викладачі, аспіранти та студенти Уманського НУС. Уже декілька років поспіль спеціальним гостем заходу є начальник управління агропромислового розвитку Уманської райдержадміністрації Валентина Мовчанюк.

Привітав учасників зібрання декан інженерно-технологічного факультету Уманського НУС Олександр Пушка, наголосивши на знаковості та добрій традиційності проведення конференції саме у форматі живого спілкування, де, керуючись бажанням обмінятись досягненнями та напрацюваннями, щороку зустрічаються віддані її прихильники та все нові обличчя, розширюючи межі заходу і демонструючи актуальність даного зібрання.

Ділову частину засідання розпочала доповідь Валентини Мовчанюк про сучасний стан аграрного сектору Уманського району, у якій було висвітлено структуру земельних ресурсів і користувачів ріллі, використання земель водного фонду регіону, особливості реструктуризації земель під господарськими будівлями та формування місцевого бюджету. Розповіла доповідач також про нинішній стан агровиробництва та основні напрями його розвитку у контексті довгострокової перспективи. Під час обговорення та дискусій було порушено проблематику переробної галузі в регіоні, питання ринку землі та доцільності втручання місцевої влади у господарсько-виробничі процеси.

Доповідь професора Валерія Войтюка стосувалась проблем організації ремонту та сервісного обслуговування сучасної техніки в умовах реалій сьогодення виробників сільськогосподарської продукції, коли відсутність у технічній документації на іноземну техніку алгоритмів усунення проблем призводить до порушення виробничих процесів, затримки у строках виконання робіт і, як наслідок, – втрат часу, підвищення витрат і неефективного використання ресурсів.

Професор Володимир Ветохін представив теоретичне обгрунтування самоадаптаційної та саморегулюючої здатності будь-якої технічної системи чи знаряддя в процесі експлуатації. Дане питання викликало жваву дискусію та обговорення.

Із особливостями організації та проведення досліджень під час випробувань сільськогосподарської техніки, а також механізмами проходження повноцінної оцінки технічності та безпечності розробленої техніки ознайомив присутніх старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Леоніда Погорілого Олександр Гапоненко.

Доцент Станіслав Герук ознайомив з матеріально-технічною базою навчальних і навчально-дослідних лабораторій відділення агроінженерії Житомирського агротехнічного коледжу та представив напрацювання з дослідження зміцнення робочих органів ґрунтообробної техніки методом карбо-вібродугового наплавлення.

Чи не найбільше зацікавила присутніх доповідь колеги з Білорусі. Павло Славомирович ознайомив із загальним станом і перспективами садівництва Республіки Білорусь, основними кроками державних програм для підтримки розвитку галузі, а також механізмом жорсткого державного контролю й аналізу ефективності господарювання суб’єктів садівництва шляхом створення спеціалізованих груп із профілюючих фахівців, що здійснюють моніторинг стану господарств і, на основі висновків, застосовують відповідні методи усунення проблем. Окрім того, поділився досвідом в організації та веденні садівництва безпосередньо в університеті.

Як зазначив Павло Славомирович, істотним недоліком для садівництва Білорусі є проблеми із закупівлею високостандартизованого й адаптованого садивного матеріалу, а також недостатня кількість кваліфікованих фахівців із садівництва, що спровоковано низьким набором студентів на агрономічні спеціальності аграрних ЗВО. У контексті озвученої проблематики було зроблено акцент на раціональній підготовці кадрів в Україні, коли студентам надається можливість стажування у найкращих господарствах Європи та світу для набуття передового досвіду у сільськогосподарському виробництві.

Про методи додаткової обробки соломи й іншої вторинної сировини після виробництва с/г продукції з метою ефективного перетворення її на цінний корм для сільськогосподарських тварин, а також технологічні рішення для їх реалізації розповів доцент кафедри механізації тваринництва НУБіП України В’ячеслав Братішко.    

Значний інтерес у присутніх викликала доцента кафедри агроінженерії Уманського НУС Володимира Дідура щодо розробки вихідних даних для проектування переробних ліній у малотонажному виробництві рослинних олій із малопоширених олійних культур за безекстракційною технологією, під час якої було представлено математичне обґрунтування параметрів механіко-технологічних властивостей олійної сировини та техніко-економічні показники ефективності виробництва. 

Завершенням засідання стала подяка декана Олександра Пушки учасникам зібрання за докладні виступи та прихильність до нашої молодої конференції, як осередку конструктивного діалогу між фахівцями різних напрямів сільськогосподарського виробництва.

 Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція  «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва»
Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва»

Людмила Худік, викладач кафедри агроінженерії