11.08.2020 3883

ВСТУП – 2020

Уманський національний університет садівництва є візитною карткою міста і флагманом аграрної освіти не лише Черкащини, а й усієї Україні. Наукові досягнення Уманського НУС відомі як в Україні, так і за її межами завдяки успішному функціонуванню наукових шкіл, очолюваних видатними вченими.

ВСТУП – 2020
ВСТУП – 2020

Нині Уманський національний університет садівництва – це сучасний науково-освітній центр, в основі діяльності якого гармонійне поєднання усталених вікових традицій з новітніми технологіями та творчим підходом до навчання; це велика дружня родина високопрофесійних науково-педагогічних працівників, співробітників й активного, креативного, амбітного студентства.

ВСТУП – 2020
ВСТУП – 2020

Орієнтований на європейські стандарти освіти, університет має у своєму складі розширену систему структурних підрозділів, які забезпечують навчально-виховну роботу: сім відокремлених структурних підрозділів – Агротехнічний коледж, Ананьївський аграрно-економічний коледж, Городищенський коледж, Тальнівський будівельно-економічний коледж, Тальянківський агротехнічний коледж, Чигиринський економіко-правовий коледж, Шевченківський коледж; шість факультетів (агрономії; плодоовочівництва, екології та захисту рослин; економіки і підприємництва; менеджменту; інженерно-технологічний; лісового і садово-паркового господарства); НКЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва»; навчально-виробничий комплекс. Загалом, вищу освіту в університеті за всіма спеціальностями здобуває 4730 студентів, а з урахуванням коледжів – 7937 студентів.

ВСТУП – 2020
ВСТУП – 2020

Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин згідно з результатами державної атестації має право на підготовку кадрів за найвищим – четвертим рівнем акредитації і здійснює освітню діяльність на рівні світових стандартів. Започаткований найстаріший факультет – плодоовочівництва, екології та захисту рослин – з часу заснування нашого університету як Головного училища садівництва в 1844 році.

ВСТУП – 2020
ВСТУП – 2020
ВСТУП – 2020
ВСТУП – 2020

Факультет агрономії Уманського національного університету садівництва, акредитований за ІV рівнем, здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за спеціальністю «Агрономія».

Факультет агрономії, який був започаткований у 1868 році, є центром підготовки агрономічних кадрів для Черкаської, Кіровоградської, Вінницької та інших областей України. Сьогодні на факультеті агрономії здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів, докторів філософії, які користуються попитом на ринку праці. Обсяг і напрями підготовки формуються у відповідності з потребами сільського господарства регіону.

ВСТУП – 2020
ВСТУП – 2020

Підготовку спеціалістів економічного профілю було розпочато в Уманському сільськогосподарському інституті у 1976 році зі створенням економічного факультету. А нові економічні умови незалежної України, перехід до ринкової економіки, необхідність підготовки спеціалістів, здатних вільно орієнтуватися в лабіринтах підприємницької діяльності, долати всі економічні перешкоди сприяли подальшій трансформації економічного факультету та створенню на його основі факультету економіки і підприємництва.

ВСТУП – 2020
ВСТУП – 2020
ВСТУП – 2020
ВСТУП – 2020

Факультет менеджменту було створено у 1999 році в результаті реорганізації економічного факультету, який здійснював підготовку фахівців економічного профілю з 1976 року. Основною метою діяльності факультету є підготовка фахівців, які здатні використовувати нові форми і методи управлінської діяльності, працювати на засадах підприємництва, перемагати у конкурентній боротьбі, бути налаштованими на успіх.

ВСТУП – 2020
ВСТУП – 2020
ВСТУП – 2020
ВСТУП – 2020

Випускники факультету лісового і садово-паркового господарства на основі знань агротехніки вирощування декоративних рослин, ландшафтного мистецтва і фітодизайну забезпечують гармонійну організацію різних територій, зон відпочинку і дозвілля населення.

ВСТУП – 2020
ВСТУП – 2020

Інженерно-технологічний факультет функціонує з 2006 року, здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів із інженерних та технологічних спеціальностей. Витоки факультету сягають 1859 року, коли було створено лабораторію з переробки плодоовочевої продукції при Головному училищі садівництва.

ВСТУП – 2020
ВСТУП – 2020

Запрошуємо до навчання в Уманському національному університеті садівництва і переконані, що закінчивши його, ви зможете реалізувати значний особистий потенціал, матимете високий соціальний статус у суспільстві та гідну заробітну плату.

Будемо раді бачити вас студентами Уманського національного університету садівництва!