16.09.2019 459

«Вісник Уманського національного університет садівництва» (категорія «Б») запрошує до співпраці!

До сфери діяльності сучасного науково-педагогічного працівника відноситься багато аспектів освітньої діяльності. Проте все ж основний вектор руху – наукова складова, для успішної реалізації якої потрібні оригінальні авторські публікації в авторитетних виданнях.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», «Підготовка в аспірантурі (ад’юнктурі) чи докторантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової або наукової програми закладу вищої освіти (наукової установи) за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури (ад’юнктури) та наукової програми докторантури є підготовка та публікація наукових статей».

І тут постає питання пошуку такого наукового видання, публікація в якому сприятиме не лише оприлюдненню результатів власних досліджень серед якнайширшого кола читачів, а й відкриє до них доступ міжнародної наукової спільноти.

І нині ми раді повідомити колег і здобувачів, що науковий журнал «Вісник Уманського національного університету садівництва» з 11 липня 2019 року віднесено до категорії «Б». У виданні можуть публікуватися наукові праці з сільськогосподарських наук спеціальностей – 101 «Екологія», 181 «Харчові технології», 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво і виноградарство», 206 «Садово-паркове господарство».

Звертаємо увагу, що «Вісник Уманського національного університету садівництва» є одним із шести видань, віднесених до категорії «Б», по сільськогосподарських науках.

Для довідки: з метою полегшення пошуку серед множинності українських наукових фахових видань, Міністерством освіти і науки України було створено Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. У ньому всі фахові видання було поділено на три категорії: «А» – присвоюється науковим виданням, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та/або Scopus. Таким журналам автоматично присвоюється статус фахових; «Б» – надається іншим науковим фаховим виданням, які відповідають певним вимогам, прийнятим у світовій практиці, та які включені до інших (окрім зазначених вище) профільних міжнародних наукометричних баз даних; «В» – присвоюється всім науковим фаховим виданням, що включені до переліку на день затвердження цього порядку наказами МОН, а також може присвоюватися виданням, котрі були вилучені з категорії А або категорії Б, на термін два роки.

Тож запрошуємо авторів до співпраці!

Прес-центр Уманського НУС