06.12.2021 2492

Віртуальна міжнародна академічна мобільність для студентів і викладачів факультету економіки і підприємництва

Міжнародна академічна мобільність студентів і викладачів є одним з основних акцентів освітнього процесу в Уманському національному університеті садівництва. До цього спонукає й активна діяльність Центру міжнародної освіти та співробітництва, за сприяння якого налагоджена співпраця з низкою закордонних закладів вищої освіти.

Перший семестр 2021-2022 н.р. ознаменувався на факультеті економіки і підприємництва Уманського НУС цікавою та відкритою програмою віртуальної академічної мобільності, до якої мали змогу долучитися здобувачі освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і науково-педагогічні працівники профільних кафедр.

Упродовж листопада факультетський загал прослухав низку пізнавальних лекцій від викладачів з Польщі. Заходи реалізувалися на виконання умов договорів про співпрацю, підписаних між Уманським НУС й Академією ім. Якуба з Парадижу у Гожуві-Великопольському (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) та Мазовецьким державним університетом у Плоцьку (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku).

Так, 05 листопада відбулася лекція доктора Анни Собчак (Академія ім. Якуба з Парадижу у Гожуві-Великопольському) на тему «Управління часом», під час якої було лекторкою наведено актуальні рекомендації, охарактеризовано принципи, методики та техніки, що дають можливість упорядкувати свою діяльність сучасного фахівця в часі.

10 листопада доктор Анна Собчак прочитала лекцію на тему «Підприємництво», у ході якої авторка сформулювала підходи до розуміння концепції і базових принципів провадження підприємництва в умовах мінливості внутрішнього та зовнішнього середовища з урахуванням існуючих ризиків.

17 листопада декан факультету суспільних наук Мазовецького державного університету у Плоцьку (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku) Павло Качмарчик провів онлайн-лекцію з дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі». Розкривши питання «Econometric modelling of cyclical components of telecommunications services usage», лектор висвітлив основні переваги застосування оптимізаційних економетричних моделей, що дозволяють вивчати поведінку об'єкту моделювання при різних значеннях параметрів, прогнозуючи характер її змін з аналізу математичної моделі.

25 листопада відбулася спільна лекція доктора Маріоли Шевчик-Яроцької, викладача кафедри економіки та фінансів Мазовецького державного університету в Плоцьку (Польща) та доктора економічних наук, професора Руслана Мудрака в рамках викладання дисципліни «Макроекономіка». У межах вивчення теми «Макроекономічна нестабільність» доктор Маріола Шевчик-Яроцька висвітлила питання зайнятості та безробіття, зосередивши увагу на особливостях працевлаштування в Польщі.

30 листопада доктор Анна Новацька, проректорка з науки і розвитку Мазовецького державного університету у Плоцьку, під час гостьової лекції висвітлила тему «Проблема фінансового виключення в Польщі», сконцентрувавши увагу учасників онлайн-зустрічі на основних причинах, що зумовлюють виникнення фінансового виключення і навівши результати досліджень щодо найвразливіших категорій населення, які найчастіше стикаються з труднощами в доступі та використанні фінансових послуг і продуктів.

Онлайн-формат зустрічей надав учасникам можливість не лише поглибити вміння володіння іноземною мовою, адже всі лекції проводилися польською або англійською, а й сформувати нові комунікаційні навички, що, безумовно, стане вдалим доповнення до передбачуваних фахових компетентностей молодих спеціалістів.

Пресцентр Уманського НУС

за матеріалами Центру міжнародної  освіти та співробітництва

та гаранта ОПП «Економіка» Людмили Смолій