04.11.2020 489

Уманський НУС серед лідерів діджиталізації освітнього процесу

3 листопада проректор з науково-педагогічної роботи Уманського національного університету садівництва, доктор економічних наук, професор Михайло Мальований, за ініціативи Національного агентства із забезпечення якості освіти, провів відкриту онлайн-зустріч (https://www.facebook.com/watch/?v=3497731836982312) на тему «‎Автоматизована система управління ЗВО, як складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти (досвід запровадження в Уманському національному університеті садівництва)».

Уманський НУС серед лідерів діджиталізації освітнього процесу
Уманський НУС серед лідерів діджиталізації освітнього процесу

Автоматизація управління освітнім процесом – актуальне питання сьогодення. І сучасний період стрімкого розвитку інформаційних технологій та потоків інформації потребує ефективного та виваженого керування ними. Не є виключенням й Уманський національний університет садівництва, де використовують інтегровану систему управління освітнім процесом для автоматизації діяльності навчального закладу. Вона стала незамінним інструментом співпраці науково-педагогічних працівників закладу освіти зі студентами під час навчання в цілому та його дистанційної форми зокрема.

Михайло Іванович поділився особливостями використання в освітньому процесі Уманського НУС автоматизованої системи управління (АСУ), зосередившись на її перевагах і недоліках. «Програмний комплекс «Автоматизована система управління навчальним закладом» – це механізм пов’язаних програм для забезпечення управління ЗВО в єдиному інформаційному середовищі. АСУ включає в себе модулі, що працюють в середовищі Windows, має портал і мобільні додатки, інтегрується з іншими інформаційними системами (ЄДЕБО, Moodle тощо)», – зазначив доповідач.

Серед основних характеристик АСУ Михайло Іванович виокремив наявність інструменту самостійного створення різних друкованих і статистичних екранних форм, що робить АСУ майже незалежною від розробника; існуючі функціональні можливості, що, дозволяють охопити практично всі індивідуальні особливості Університету без програмного доопрацювання коду; можливість враховувати індивідуальні траєкторії навчання студентів, зокрема і через Internet.

Модулі АСУ включають в себе такі складові як: «деканат», «навчальний», «ректор», «електронний журнал», «абітурієнт», «методичний», «документообіг», «відділ кадрів», «web портал».

Онлайн-зустріч викликала жваве обговорення серед аудиторії слухачів, що підтверджує актуальність переходу закладів вищої освіти на автоматизовану систему управління.

Пресцентр Уманського НУС