15.02.2021 184

Професійна техніка на варті актуальних фахових знань

Уманський національний університет садівництва знаний серед роботодавців висококваліфікованими фахівцями, яких він готує. А секрет такої ґрунтовної підготовки навчальний заклад відкрив уже давно та притримується його донині: це сучасні освітні програми та постійне оновлення матеріально-технічної бази.

Тож, спираючись на встановлені в Уманському НУС постулати освітнього процесу, на початку старту другого семестру 2020/2021 навчального року на кафедру геодезії за кошти університету було придбано електронний тахеометр Hi Target HTS 220r і приймач супутникової радіонавігаційної інформації GPS Trimble 3R. Ці сучасні засоби є архінеобхідними у процесі підготовки кваліфікованих геодезистів, адже сприяють не лише їхньому зануренню у фахове середовище, а й допомагають ознайомитися з актуальною професійною технікою.

Професійна техніка на варті актуальних фахових знань
Професійна техніка на варті актуальних фахових знань

Пресцентр Уманського НУС