03.01.2013 1760

Про нас пишуть

"Садівнича наука України: минуле, сьогодення, перспективи"

     Книга з такою назвою нещодавно вийшла з друку у видавництві «Преса України».

     Це результат кропіткої праці професора Омельченка Івана Климовича – випускника нашого університету, доктора сільськогосподарських наук, головного наукового співробітника Інституту садівництва НАН України. Його співавтором став директор Інституту садівництва НААНУ академік Ігор Володимирович Гриник.

     На підставі опублікованих й архівних документів в ілюстрованому чисельними фотодокументами фоліанті висвітлено історію зародження та розвиток садівничої галузі від часів трипільської культури до сьогодення, постановки її на наукову основу.

     Важливе місце відведено діяльності наукових і навчальних закладів країни, зокрема й Уманського національного університету садівництва.

     У розділі «Вони стояли біля витоків аграрної науки» висвітлено діяльність докторів сільськогосподарських наук професорів А.Ф.Балабака, А.П.Бутила, П.Г.Копитка, О.В.Мельника, В.М.Найченка, І.І.Хоменка, Ю.П.Яновського, доктора біологічних наук професора І.С.Косенка, професора А.О.Грицаєнка, доцентів В.П.Майбороди, В.В.Манзія та В.О.Осадчого.

     Всього ж випускникам нашого університету – співробітникам наукових садівничих установ та аграрних навчальних закладах України і ближнього зарубіжжя – присвячено більше третини обсягу цього розділу книги.

     Чільне місце відведено також професорам С.Г.Власюку, Г.К.Карпенчуку, А.О.Красноштану, С.С.Рубіну та доценту О.С.Андрієнку, які зробили вагомий внесок у підготовку садівничих кадрів і розвиток наукового садівництва в Україні.

 (В.В.Манзій, О.В.Мельник)