08.12.2012 2126

Правила прийому до Уманського національного університету садівництва у 2013 році

Провадження освітньої діяльності в Уманському національному університеті садівництва здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АД № 072634 від 14.08.2012 р., термін дії ліцензії для напрямів підготовки:

 • 6.030504 "Економіка підприємства" – до 01.07.2022 р.;
 • 6.030507 "Маркетинг" – до 01.07.2022 р.;
 • 6.030508 " Фінанси і кредит" – до 01.07.2022 р.;
 • 6.030509 "Облік і аудит" – до 01.07.2020 р.;
 • 6.030601 "Менеджмент" – до 01.07.2020 р.;
 • 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" – до 01.07.2022 р.;
 • 6.090101 "Агрономія" – до 01.07.2020 р.;
 • 6.090105 "Захист рослин" – до 01.07.2014 р.;
 • 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" – до 01.07.2019 р.;
 • 6.051701 "Харчові технології та інженерія" – до 01.07.2020 р.;
 • 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" – до 01.07.2016 р.;
 • 6.140103 "Туризм" – до 01.07.2016 р.

 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Уманського національного університету садівництва (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1244 від 05 листопада 2012 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 р. за № 1902/22214.

Перейти в розділ

Рубрика: