25.05.2021 722

Практичні заняття з курсу інноваційні технології вирощування в овочівництві для учасників проєкту «Норвегія – Україна»

Овочівництво в Україні стало новим і приваблюючим бізнесом. За останні роки досягнуто значних позитивних результатів у збільшенні врожайності, валових зборів, якості овочів й об’ємів експорту. Перехід овочівництва до ринкових умов супроводжується зменшенням виробництва продукції у великотоварних господарствах суспільного сектору та збільшенням його у дрібних господарствах населення. Внаслідок переважаючої питомої ваги дрібних господарств населення у виробництві овочевої продукції (90,7% від загальної їх площі) й інших негативних факторів, відзначається стримування впровадження інновацій, що призводить до підвищення собівартості та зниження якісних характеристик овочевої продукції. Це, в свою чергу, призводить до низького рівня товарності галузі.

За раціонального поєднання різних видів овочевих культур, впровадження сучасних сортів, техніки та технологій при вирощуванні овочевої продукції і застосування інноваційних розробок можливо досягнути високих результатів, однак – тільки за умов оптимальної концентрації посівів овочевих культур й інтенсивного характеру виробництва. Ці питання є актуальними не лише для науковців, а й виробників сільськогосподарської продукції, яким слід щорічно застосовувати адаптивні технологічні елементи для вирощування продукції рослинництва.

Враховуючи актуальність даної теми, навчальним планом для слухачів курсу професійної перепідготовки військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх сімей в Україні передбачено викладання дисципліни «Інноваційні технології вирощування в овочівництві». Даний курс має на меті сформувати біологічно-орієнтовні концептуальні знання та їхню реалізацію у вирощуванні екологічно чистої овочевої продукції, спрямованої на максимально важливе – розкриття ресурсного потенціалу продуктивності овочів.

Учасники програми, працюючи над закріпленням теоретичних знань, проходили практику на дослідних ділянках університету та закріпили практичні навички у наступних сферах:

  • створення органічних умов вирощування основних овочевих рослин;
  • добір видів і сортів овочевих рослин для різних регіонів вирощування;
  • вирощування насіння та посадкового матеріалу овочевих рослин за органічними технологіями;
  • організація технологічних процесів, які підходять до інноваційної технології в овочівництві, зокрема, підготовка ґрунту та теплиць до закладання насаджень овочевих рослин, догляд за посівами та насадженнями, вигонка екологічно чистих ранніх овочів;
  • проєктування строків надходження овочевої продукції упродовж року.

Також учасники проєкту засвоїли знання щодо класифікації біопрепаратів за наступним спектром дії: видовою належністю, механізмом дії на шкідливі мікроорганізми, кількістю штамів у препаратах, спрямованістю дії.

Практичні заняття з курсу інноваційні технології вирощування в овочівництві для учасників проєкту «Норвегія – Україна»
Практичні заняття з курсу інноваційні технології вирощування в овочівництві для учасників проєкту «Норвегія – Україна»
Практичні заняття з курсу інноваційні технології вирощування в овочівництві для учасників проєкту «Норвегія – Україна»
Практичні заняття з курсу інноваційні технології вирощування в овочівництві для учасників проєкту «Норвегія – Україна»

Овочева галузь потребує постійного оцінювання екологічної ситуації на полях, а тому науковці університету постійно працюють над оптимізацією екологічно-виробничих функцій і діляться передовим досвідом зі студентським загалом.

Маємо сподівання, що учасники проєкту стануть цінним якісним поповненням когорти аграріїв для Черкаського регіону, адже господарське значення інноваційних технологій в овочівництві є значущим для економіки країни, а технології і прийоми вирощування та догляду за овочевими рослинами у закритому та відкритому ґрунтах за органічного способу господарювання, умови сортування овочів і їх зберігання є важливими для життя людини. Адже за даного способу господарювання розкривається ланка зберігання продукції без застосування шкідливих хімічних речовин.

Дякуємо викладачам і учасникам проєкту «Норвегія Україна» за активну участь, співпрацю та серйозне ставлення до справи, яка є суспільно важливою для всієї держави.

 

Пресцентр Уманського НУС за матеріалами

д.с.-г.н., професора, завідувача кафедри овочівництва Олени Улянич