22.11.2012 3751

Працювати разом – це успіх!

     «Зібратися разом – це початок, триматися разом – це прогрес, працювати разом – це успіх» - під таким девізом в ВСП Шевченківському коледжі УНУС відбулося засідання учасників круглого столу з обміну досвідом з організації навчально-виховного процесу в відокремлених структурних підрозділах Уманського національного університету садівництва.

Учасники круглого столу
Учасники круглого столу

     Присутніх привітав директор коледжу Потабенко Олександр Анастасійович, який ознайомив учасників круглого столу з історією навчального закладу та матеріально-технічною базою.

     Сокирко Сергій Олександрович - завідувач механічним відділенням ВСП Шевченківського коледжу УНУС відмітив, що виконання курсового проекту – це перша самостійна робота, де студент повинен показати не лише здатність до використання матеріалів проектування, а й уміння аналізувати варіанти рішення залежно від технічної та економічної доцільності. Він продемонстрував електронний посібник для виконання курсового та дипломного проекту з дисципліни “Ремонт МБМіО”, який розроблено у гіпертекстовому середовищі. Це забезпечить зручну навігацію, прискорить швидкість обробки інформації, зменшить необхідний на проектування час.

     Олійник Олег Анатолійович - викладач дисципліни “Технічна механіка” ВСП Шевченківського коледжу УНУС наголосив, що проведення занять  з використанням інформаційних технологій сприяє розвитку самостійності, творчих здібностей студентів, застосування комп’ютера дозволяє змінити сам процес надання освітніх послуг, зробити заняття більш наочним і цікавим. Він продемонстрував, розроблений у гіпертекстовому середовищі, електронний посібник для виконання розрахунково-графічних, лабораторних, практичних, курсових та контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни “Технічна механіка”.

     Навчальні посібники розміщені на сайті коледжу в розділі «Методична робота».

Обмін досвідом з організації навчально-виховного процесу
Обмін досвідом з організації навчально-виховного процесу

     Яворська Любов Анастасівна - завідувач відділенням «Землевпорядкування» ВСП Шевченківського коледжу УНУС показала презентаційне портфоліо, яке містить відомості про освіту, професійний досвід, стислий виклад основних досягнень викладача. Також представлені матеріали майстер-класу, семінару з питання ліцензування та створення навчально-методичного забезпечення спеціальності «Туристичне обслуговування», перелік розроблених навчальних програм, матеріалів тестування для зрізу знань з дисципліни «Земельне право» та рецензування з дисципліни «Земельний кадастр», навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Земельне право», робота представлена в НМЦ в номінації «Інноватика в організації самостійної роботи», різнопланові презентації, матеріали профорієнтації: проспекти спеціальностей та статті для розміщення на сайті коледжу та ін.

     Бойко Володимир Петрович – викладач дисципліни «Комп’ютеризація землевпорядного виробництва» ВСП Шевченківського коледжу УНУС, розвиває  інформаційну культуру майбутніх молодших спеціалістів, яка пов'язана не тільки з системою спеціальних знань, але й особливостями стилю діяльності, здатністю вести пошук, накопичувати та використовувати інформацію, що дозволяє швидко реагувати на зміни в професійному середовищі і підтримувати високий фаховий рівень. Він продемонстрував роботу програм «Розклад», «Тестовий контроль знань», контролюючу програму «Кращий студент з дисципліни»

     Гоч Валентина Степанівна - заступник директора з навчальної роботи ВСП Шевченківського коледжу УНУС при організації навчального процесу впроваджує комп’ютерні програми «Навчальний план», «Розклад занять», «Облік виконаного педагогічного навантаження» (автор Бойко В.П.), «Стан відвідування занять студентами» (автор Сокирко С.О.). Це дає можливість здійснювати контроль та оперативно приймати рішення.

     Доманіцька Владислава Валеріанівна - викладач іноземних мов ВСП Тальнівського будівельно-економічного коледжу Уманського НУС активно співпрацює зі студентами, залучаючи їх до проведення різноманітних заходів: конкурсів, свят, ігор, інсценізацій. Вона провела майстер-клас «Сучасні ігрові технології в навчально-виховному процесі коледжу».

     Красновський Сергій Валерійович - заступник директора з виховної роботи ВСП Тальянківського коледжу Уманського НУС продемонстрував слайд-шоу «Про участь студентів коледжу у виставках «Агро 2006-2012».

     Куратор відокремлених структурних підрозділів Уманського національного університету садівництва Костогриз Петро Васильович підвів підсумки засідання круглого столу, відмітив високий рівень інформаційної культури викладачів коледжу та студентів.

Куратор відокремлених структурних підрозділів УНУС Костогриз Петро Васильович підвів підсумки засідання круглого столу
Куратор відокремлених структурних підрозділів УНУС Костогриз Петро Васильович підвів підсумки засідання круглого столу

 

Заступник директора з навчальної роботи

ВСП Шевченківського коледжу Уманського НУС

Гоч В.С.