25.08.2021 2277

Позитивна динаміка фінансування Уманського НУС

Позитивна динаміка фінансування Уманського НУС
Позитивна динаміка фінансування Уманського НУС

Оприлюднено Наказ МОН України «Про розподіл видатків споживання державного бюджету між закладами вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення в 2021 році».

Відповідно до пункту 46 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», пункту 29 Формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1146 (зі змінами), наказу Міністерства освіти i науки України від 13 серпня 2021 року № 907 «Про встановлення показників для розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на 2021 pік», паспорту бюджетної програми на 2021 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти i науки України від 12 лютого 2021 року № 191, здійснено розподіл обсягу видатків споживання загального фонду державного бюджету, передбачених за  бюджетною програмою KПKBK 2201160 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності ïx баз практики» на 2021 рік, для закладів вищої освіти державної форми власності, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти i науки України.

Завдяки спільній, злагодженій праці колективу Уманський національний університет садівництва згідно з Наказом МОН України «Про розподіл видатків споживання державного бюджету між закладами вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення в 2021 році» отримав фінансування на 2021 рік у сумі 96 850 754, 00 грн., що на 24% більше, ніж у 2020 році.

Розвиток Уманського національного університету садівництва нерозривно пов’язаний з успіхами у науковій діяльності, з результативною працею вчених у забезпеченні якісної, доступної сучасної освіти. Завдяки знанням і досвіду, здійснюється підготовка фахівців, здатних до практичної реалізації отриманих знань у науці, виробництві та бізнесі.