31.01.2014 1897

Новітні технології в навчальному процесі

Новітні технології в навчальному процесі
Новітні технології в навчальному процесі
Сьогодні за активної підтримки адміністрації Уманського національного університету садівництва продовжується плідна співпраця з компанією «АСКОН-КР», яка займається впровадженням та підтримкою системи автоматизованого проектування КОМПАС-3D в Україні.

КОМПАС-3D є однією з найпопулярніших САПР на терені СНД, як в навчальному процесі, так і на виробництві. Ключовою особливістю продукту є використання власного математичного ядра та параметричних технологій, розроблених фахівцями АСКОН. Основні компоненти КОМПАС-3D — система тривимірного моделювання, універсальна система автоматизованого 2D-проектування Компас-Графік, модуль проектування специфікацій і текстовий редактор. Усі вони легкі в освоєнні, мають російськомовний інтерфейс і довідкову систему.

Базові можливості системи містять у собі функціонал, який дозволяє спроектувати виріб будь-якої складності в 3D, а потім оформити на цей виріб комплект документації, необхідний для його виготовлення відповідно до діючих стандартів (ГОСТ, ДСТУ та ін.):

  • розвинутий інструментарій тривимірного твердотільного, поверхневого й параметричного моделювання;
  • функціонал зі створення й роботи з виконаннями для деталей і складальних одиниць, з наступним автоматичним одержанням документації (специфікація й креслення з видами і таблицями виконань);
  • механізми для роботи з великими збірками;
  • інструменти створення користувацьких параметричних бібліотек типових елементів та багато іншого.

Базова функціональність продукту легко розширюється за рахунок різних додатків, що доповнюють функціонал КОМПАС-3D ефективним інструментарієм для розв'язку спеціалізованих інженерних та навчальних задач.

В Уманському НУС система автоматизованого проектування КОМПАС-3D використовується викладачами і студентами інженерно-технологічного факультету в навчальному процесі та науковій роботі.

З метою підвищення рівня викладання інженерних дисциплін і розширення можливостей виконання курсових, дипломних та наукових робіт у 2013 р. університетом придбано ліцензію найсучаснішої версії КОМПАС-3D V14 в обсязі 50 робочих місць.

У листопаді 2013 р. студенти третього курсу інженерно-технологічного факультету Задорожний Ярослав і Ткаченко Павло (31-ім група) взяли участь в V Міжнародному студентському конкурсі із комп’ютерного моделювання та нагороджені дипломами.

Новітні технології в навчальному процесі
Новітні технології в навчальному процесі
Новітні технології в навчальному процесі
Новітні технології в навчальному процесі

Новітні технології в навчальному процесі
Новітні технології в навчальному процесі
Новітні технології в навчальному процесі
Новітні технології в навчальному процесі

Новітні технології в навчальному процесі
Новітні технології в навчальному процесі

Також співпраця здійснюється в напрямку підвищення кваліфікації та сертифікації викладачів УНУС. Так викладач кафедри процесів, машин та обладнання АПВ Вихватнюк Роман Вікторович пройшов сертифікацію з продуктового напрямку «М3 – Проектування і розробка конструкторської документації в системі КОМПАС-Графік», отримавши офіційне право викладання системи від компанії-розробника як сертифікований викладач.

Новітні технології в навчальному процесі
Новітні технології в навчальному процесі

Враховуючи подальше інтенсивне впровадження інформаційних технологій у виробництво, ріст потреби українських підприємств у високопрофесійних кадрах, співпраця між Уманським національним університетом садівництва та компанією «АСКОН-КР» має широкі перспективи до розвитку.

Кафедра процесів, машин та обладнання АПВ

Деканат інженерно-технологічного факультету