19.10.2012 2576

Навчання сільських і селищних голів

За дорученням Міністерства аграрної політики та продовольства України Інститут післядипломної освіти та дорадництва Уманського національного університету садівництва вже другий рік поспіль організовує навчальні курси підвищення кваліфікації для голів сільських та селищних рад з Кіровоградської і Черкаської областей. Цього року навчання в університеті для посадових осіб територіальних громад проходить щотижнево протягом вересня-листопада. Тематика семінарів складена з урахуванням поданих пропозицій від районних рад. У кожному сільському населеному пункті є першочергові проблеми, які потребують негайного вирішення. Тому завдання вчених-аграрників якраз полягає у пошуку шляхів їх вирішення.

Навчання сільських і селищних голів
Навчання сільських і селищних голів

11 жовтня 2012 р. 48 голів сільських та селищних рад Звенигородського і Кам'янського районів Черкаської області та Добровеличківського району Кіровоградської області взяли  участь у навчальному семінарі. Під час роботи основна увага зверталася на вирішенні проблем соціально-економічного розвитку сільських територій.  Актуальними на даний час є питання, пов'язані з порядком використання коштів, спрямованих на виконання державних цільових програм підтримки особистих селянських та фермерських господарств, створенням сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, земельними і майновими відносинами. Значна увага наголошувалась на можливостях сільських громад брати участь у міжнародних проектах технічної допомоги, підготовці бізнес-планів для участі у конкурсах й одержанні грантів на умовах співфінансування. Крім того, обговорювалися актуальні питання щодо шляхів залучення молоді до роботи у сільській місцевості та створення нових робочих місць.

Навчання сільських і селищних голів
Навчання сільських і селищних голів

Консультації для слухачів надавали досвідчені науково-педагогічні працівники Національного університету садівництва з Інституту післядипломної освіти та дорадництва, юридичного відділу, кафедр менеджменту організацій та маркетингу. Фахівці готові надати як  теоретичну допомогу у вирішенні поставлених завдань, так і у складі робочих груп виїжджали у населені пункти для роботи з сільськими громадами та надавати дорадчі послуги.

Навчання сільських і селищних голів
Навчання сільських і селищних голів

В університеті створений і успішно функціонує навчально-методичний центр з розвитку сільських територій, в якому є всі умови для навчання представників сільських громад. Практика показує, що ефективність функціонування новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів залежить не лише від фінансових можливостей їх членів, а й від набутих теоретичних знать й практичних навиків вміло вести господарську діяльність. У навчально-методичному центрі дорадниками університету надаються консультації з питань створення об'єктів обслуговуючої кооперації на селі, підготовки установчих документів, державної реєстрації, складання бізнес-планів, бухгалтерського обліку й оподаткування. Крім того, майбутні керівники й бухгалтери кооперативів на основі повної вищої освіти можуть за скороченим терміном за два роки пройти перепідготовку за економічними спеціальностями «Менеджмент організацій», «Облік та аудит», «Фінанси та кредит», «Економіка підприємства» та одержати диплом державного зразка. Набуті під час перепідготовки знання допоможуть спеціалістам здійснювати не лише ефективне управління сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом, а й вміло вести облік, фінанси й економіку підприємства.

Уманський національний університет садівництва постійно бере участь у виконанні заходів цільової обласної програми «Село Черкащини - 2020» та відповідає за інформаційно-консультаційне забезпечення агропромислового комплексу та розвитку сільських територій. Започатковане у минулому році навчання голів сільських та селищних рад буде проводитись і надалі з метою підвищення рівня освіченості посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Навчання сільських і селищних голів
Навчання сільських і селищних голів

Директор Інституту післядипломної

освіти та дорадництва, к.е.н., доцент

Сергій Михайлович Приліпко