29.11.2019 859

Міжнародна науково-практична конференція «Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських підприємств»

Міжнародна науково-практична конференція проходила нині в Уманському національному університеті садівництва, адже університетські викладачі-науковці невпинно використовують будь-які можливості для розвитку національної економіки.

Подальший розвиток логістичного потенціалу та ринкової інфраструктури України, її активна інтеграція у світові економічні процеси, сталий розвиток в умовах наявних геополітичних ризиків та подальше підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, галузей і територій є  неможливими без участі високопрофесійних фахівців з логістики та управління ланцюжками постачань. Тож «International conference Logistics as an instrument for increasing competitiveness of Ukrainian Enterprises» розпочалася в рамках підведення підсумків Німецько-Української Магістерської програми у галузі логістики GUMLog. Даний проект фінансується Німецькою службою академічних обмінів і функціонує на кафедрі менеджменту Уманського НУС з 2016 року.

За цей період викладачі нашого університету неодноразово відвідували університет м. Бремена у Німеччині, маючи на меті отримати досвід застосування інноваційних методів навчання, який було використано у навчальному процесі після повернення в Уманський НУС. За підтримки програми в навчальному закладі обладнано Науково-дослідну лабораторію «Менеджементу ЗЕД та логістики». Студенти та викладачі долучилися до заходів проекту, в тому числі – з обміну студентами.

Міжнародна науково-практична конференція «Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських підприємств»
Міжнародна науково-практична конференція «Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських підприємств»

Послухати про важливість логістики зібралося чимало охочих, адже кожна людина в світі так чи інакше має відношення до логістики. Та вирішувати професійно управління фінансовими потоками з максимальною вигодою для клієнта можуть лише логістичні компанії. Розібратися в цих питаннях зібралися доповідачі, учасники проекту, дописувачі та слухачі. Привітав присутніх і закликав до плідної співпраці перший проректор Уманського НУС, к.с-г. наук, доцент Іван Мостов’як.

Міжнародна науково-практична конференція «Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських підприємств»
Міжнародна науково-практична конференція «Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських підприємств»

Куратор «Німецько-української магістерської програми з логістики», доктор, професор Університету м. Бремен (Німеччина) Ханс-Дітріх Хаазіс, розповів про важливість і роль логістики в нашому житті, зазначивши, що «... лише реалізувавши прості правила, логістика повинна інтегрувати всіх учасників логістичного ланцюга в єдину систему». Доцент Уманського НУС Марина Гоменюк та д.е.н., професор Київського НЕУ Олександр Дима підвели підсумки співпраці у рамках «Німецько-української магістерської програми з логістики», наголосивши на можливостях, що надаються не лише студентам, а і викладачам, які мають змогу взяти участь в міжнародній мобільності.

Міжнародна науково-практична конференція «Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських підприємств»
Міжнародна науково-практична конференція «Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських підприємств»
Міжнародна науково-практична конференція «Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських підприємств»
Міжнародна науково-практична конференція «Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських підприємств»

Тетяна Савелюк та Валентин Суслов розповіли учасникам конференції про час навчання в університеті м. Бремен, досвід, переваги й особливості німецької освіти.

Міжнародна науково-практична конференція «Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських підприємств»
Міжнародна науково-практична конференція «Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських підприємств»

Директор Центру міжнародної освіти та співпраці Уманського НУС, к.е.н., доцент Віталій Рибчак наголосив на важливості справи в обміні досвідом між університетами, побажавши присутнім плідної співпраці. Доцент кафедри комерційної діяльності та логістики КНЕУ з темою «Логістика останньої милі» зумів чітко донести слухачам, що грамотне ведення логістичних процесів допомагає оптимізувати діяльність компанії, пов'язану з виробництвом, упаковкою, транспортуванням, зберіганням і постачанням продукції кінцевому споживачеві. А правильна побудова логістичної системи і її управління позитивно впливають на зростання ефективності підприємства.

Міжнародна науково-практична конференція «Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських підприємств»
Міжнародна науково-практична конференція «Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських підприємств»

 Продовженням пленарного засідання стали довгоочікувані та не менш цікаві і змістовні секційні засідання, на яких учасники розглянули низку актуальних питань з контексту секції «Наукові засади і практика аграрної логістики в Україні та світі», а студенти Уманського НУС та Київського НЕУ мали щасливу нагоду попрактикуватися в «The Beer Game» (Эффект Хлиста) – гра, що проектує ситуацію, коли непередбачена зміна попиту  в одному зі складових ланцюга постачання зумовлює надлишок чи дефіциту товару в постачальника, що і призводить до погіршень фінансового стану та втрати прибутку. Модератором гри виступила доктор, професор Міжнародного університету прикладних наук Бад-Хоннеф (Німеччина) Ірина Довбіщук, яка зауважила, що ігрова форма допомагає по новому дивитися на питання, з якими щоденно зіткаються працівники, задіяні в логістичному бізнесі. Важливі теми стосовно «Логістики, як інструменту підвищення конкурентоспроможності українських підприємств» присутні розглянули в секціях «Аграрний бізнес і логістика» та « Логістика і ринок землі».

Завдяки потенціалу логістики можливо підвищити організаційно-економічну стійкість і конкурентні позиції підприємства, фірми чи компанії на ринку. На сьогодні конкурентні переваги одержують і утримують ті підприємства, які керуються інноваційною стратегією. Б. Плоткін визначає: "Логістика – є основний інструмент досягнення для фірми необхідної конкурентоздатності, тому що раціональні закупівлі забезпечують мінімум витрат – як у виробництві, так і у торгівлі". Доведено, що організація  служби логістики на фірмі або в компанії допомагає вирішити не тільки проблему швидкого й ефективного переміщення матеріального потоку до замовника, але і знижує кількість скарг споживачів. Варто зазначити, що  на сьогоднішній день логістика продовжує розвиватися завдяки зусиллям як науковців, так і практиків.

Всім учасникам висловлюємо вдячність та сподіваємося на нові, конструктивні зустрічі.

Міжнародна науково-практична конференція «Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських підприємств»
Міжнародна науково-практична конференція «Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських підприємств»

Прес-центр Уманського НУС