20.12.2021 152

Колаборація бізнесу й освіти заради спільного розвитку

Колаборація бізнесу й освіти заради спільного розвитку
Колаборація бізнесу й освіти заради спільного розвитку

Нові тенденції економічного розвитку вимагають побудови оновленої системи співпраці освіти та бізнесу, орієнтованої на залучення в освітній процес потужної практичної складової (прикладної частини), без чого підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у сфері економіки та бізнесу є неможливою. Освітньо-професійні програми зі спеціальності 051 Економіка в Уманському національному університеті садівництва, враховуючи вимоги часу, мають практичну орієнтацію та реалізуються у тісному співробітництві з авторитетними вітчизняними та зарубіжними науковими інституціями та провідними бізнесовими структурами, фахівці яких залучаються до навчального процесу.

Таким бізнес-партнером освітніх програм є провідна компанія Corteva Agriscience™, яка у співпраці з  Global Giving Fundation надала грант Уманському національному університету садівництва на підтримку та розвиток освітньо-професійних програм спеціальності 051 Економіка.

Грантова програма передбачає популяризацію сільського господарства як інноваційної і високотехнологічної галузі та сприятиме підвищенню мотивації здобувачів вищої освіти будувати кар’єру у зазначеній галузі. Важливою складовою даного проєкту є організація серії бізнес-лекцій експертами-співробітниками компаній (в тому числі і Corteva Agriscience™) щодо обміну практичними повідомленнями у сфері створення та ведення бізнесу. Крім цього, за рахунок грантових коштів буде здійснено закупівлю комп’ютерної техніки та необхідного для майбутніх економістів сучасного програмного забезпечення для удосконалення навичок діджиталізації. Таке партнерство дає можливість отримати величезну користь кожній зацікавленій стороні у цих відносинах: студентам, викладачам, адміністрації університету, компаніям та економіці загалом.

Corteva Agriscience™ – це міжнародна науково-дослідницька компанія, що займається сільським господарством. Вона об’єднала ресурси DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection і Dow AgroSciences і зібрала команду фахівців, які використовують досвід понад двох століть досліджень для покращення життя виробників і споживачів сільськогосподарської продукції.

Дякуємо компанії Corteva Agriscience™ й особисто фахівцю з цифрової агрономії компанії Corteva Agriscience Олексію КОВАЛЕНКУ за їхню соціальну позицію та внесок у розвиток агроосвіти України.

Аліна Бурляй, д.е.н., доцент кафедри економіки