11.06.2021 394

Ключові тенденції розвитку освіти на перспективу обговорили в Уманському НУС

Уманський національний університет садівництва завжди стоїть на варті якісної сучасної освіти європейського зразка. Ось і нині до навчального закладу, на зустріч з колективом, завітав генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров.

Ключові тенденції розвитку освіти на перспективу обговорили в Уманському НУС
Ключові тенденції розвитку освіти на перспективу обговорили в Уманському НУС

Виступ Олега Ігоровича розкрив науково-педагогічному загалу Уманського НУС і представникам відокремлених структурних підрозділів навчального закладу ключові тенденції розвитку освіти, заплановані міністерством на наступні роки. Таким чином, доповідач зазначив, що «… основними завданнями у сфері фахової передвищої освіти на 2020–2025 рр. є: імплементація Закону України «Про фахову передвищу освіту», що активізує діяльність фахових коледжів, підвищує практико-орієнтований зміст освіти та передбачає нову модель фінансування, акредитації тощо. Загалом на 2021–2022 рр. Міністерство планує розроблення, походження, затвердження й імплементацію стандартів фахової передвищої освіти на компетентній основі.

На 2023–2025 рр. планується гармонізація освітніх і професійних стандартів, розроблення та вдосконалення освітніх програм, посилення складової дуальної освіти, індивідуалізація освітніх програм.

Також доповідач акцентував увагу загалу на основних завданнях Міністерства освіти і науки України у сфері вищої освіти у 2021 році, окреслив базові вектори розвитку до 2025 року, зазначивши, що «… ключовим аспектом стане переосмислення ролі та завдань ЗВО для економіки, держави, суспільства». Генеральний директор розкрив питання академічної, фінансової, організаційної і кадрової автономії університетів, наголосив на модернізації освітніх програм, зокрема на систематичному їх перегляді, розробці професійних стандартів і їх гармонізації з освітніми стандартів, впровадження дистанційної та дуальної освіти замість заочної форми навчання.

Зацікавлення присутніх викликало заплановане міністерством впровадження «Освіти дорослих», адже законодавче врегулювання, переосмислення завдань, мережі та доступу, неформальна й інформальна освіта, нові моделі професійного розвитку педагогів і медиків мають випробовувати на собі наші сучасники, ставши пілотними проектами та вносячи нововведення в сучасний прогресивний світ.

Ключові тенденції розвитку освіти на перспективу обговорили в Уманському НУС
Ключові тенденції розвитку освіти на перспективу обговорили в Уманському НУС

Інформація, отримана нині колективом Уманського НУС, дозволить у найближчій перспективі означити основні правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи фахової передвищої освіти, а також допоможе посилити наявні умови поєднання освіти з виробництвом з метою підтримання традиційно високого рівня підготовки конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави.

Пресцентр Уманського НУС