13.11.2012 2411

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи"

Наука – пізнання істини

   8-9 листопада в Уманському національному університеті садівництва за ініціативи факультету менеджменту відбулася II Всеукраїнська науково-практична конференція "МЕНЕДЖМЕНТ XXI СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ", присвячена 120 річниці від Дня народження М.Д. Кондратьєва (1892-1938), метою якої було обговорення проблем,  сучасних тенденцій та перспектив розвитку менеджменту.

   Зі словами привітання до учасників конференції, викладачів та студентів звернулися в.о. ректора Уманського національного університету садівництва, доктор економічних наук, професор О.О. Непочатенко та декан факультету менеджменту, кандидат економічних наук, доцент Н.О. Вернюк.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи"
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи"
 

   Студентка 41-спг групи Періг А.В. ознайомила учасників конференції з життєвим шляхом видатного вченого зі світовим ім’ям М.Д. Кондратьєва, який у 1907-1908 рр. навчався в Уманському училищі землеробства і садівництва. Світове визнання М.Д. Кондратьєв отримав після  публікації книги «Большие циклы конъюнктуры» у 1925 році, в якій описав теорію «довгих хвиль» циклічного розвитку економічних процесів. М.Д. Кондратьєва обирали членом багатьох зарубіжних економічних і статистичних товариств, з ним листувалися відомі економісти світу – У. Мітчел, І. Фішер, Дж.-М. Кейнс та ін. Після завершення нової економічної політики більшовики оголосили «кондратьєвщину» «ідеологією куркульства» та реставрацією капіталізму (зокрема в Україні розпочався судовий процес проти «кондратьєвців»). У 1929 році його звільнили з Кон’юнктурного інституту, у 1930 році заарештували в справі «Трудової селянської партії», а в 1931 – засудили до 8 років таборів. Свої останні праці він написав у Бутирській тюрмі та Суздальському політізоляторі. У 1938 році, коли у М.Д. Кондратьєва завершувався строк покарання, відбувся новий суд, який виніс йому смертний вирок. Реабілітований М.Д. Кондратьєв був лише у 1987 році.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи"
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи"

   З великою цікавістю було вислухано і доповідь доктора соціологічних наук, професора А.М. Шатохіна, в якій за матеріалами проведених ним соціологічних досліджень проаналізовано розвиток соціальної кар’єри випускників Уманського національного університету садівництва, виявивши суттєві відмінності в ній для випускників радянського періоду та після нього. При цьому наголошено, що для більшості респондентів саме знання, здобуті під час навчання у нашому ВУЗі, сформували основу професійного світогляду і стали підставою для задоволеності своїм життєвим шляхом.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи"
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи"

   Проблеми та шляхи вирішення питань професійної підготовки фахівців аграрного профілю розглянула в своїй доповіді кандидат педагогічних наук, викладач Л.В. Мовчан. Особливу увагу вона акцентувала на питаннях адаптації фахівців до швидкозмінних умов ринкової кон’юнктури, врахування досягнень науково-технічного прогресу та процесів глобалізації національної економіки.

   Жвавий інтерес в учасників конференції викликала доповідь аспіранта кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності В.М. Франчука (науковий керівник – доктор економічних наук, професор О.О. Школьний). Доповідач розкрив суть управління людським капіталом в аграрному підприємстві за допомогою аутсо́рсингу, який передбачає передачу підприємством частини його завдань або процесів стороннім виконавцям, які зазвичай є також експертами в цих видах робіт, на умовах субпідряду.

Проблему підвищення ефективності експортної діяльності виробників зерна було піднято в доповіді здобувача Л.О. Франченко (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Л.В. Молдаван). Нею досліджено динаміку експорту зерна за кілька останніх років та запропоновано шляхи удосконалення експортної діяльності. Зважаючи на істотну частку виробництва зерна в структурі товарної продукції аграрних підприємств обговорення даного питання проходило в інтенсивній дискусії та з численними запитаннями.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи"
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи"

   За матеріалами конференції опубліковано колективну монографію, в якій акцентовано увагу на використанні форм і методів сучасного менеджменту у системі підприємницького управління, в тому числі при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Результати досліджень, що опубліковані в монографії, сприятимуть підвищенню ефективності управлінської праці та формуванню менеджерів, які максимально адаптовані до реалій практичної діяльності, здатні здійснити якісні перетворення та налаштовані на успіх.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи"
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи"

Дякуємо викладачам, аспірантам, студентам та гостям конференції за активну участь у її роботі!