02.11.2019 427

Гармонія освіти – гармонія професії

Освіта сучасності – це гармонійне поєднання теорії, практики, прогресивного досвіду та готовності майбутнього фахівця до пошуку новітніх, нестандартних рішень. Однак в основі всього зазначеного лежить, крім вміння наполегливо навчатися, ґрунтовна практична підготовка.

Практична підготовка – одна з найважливіших складових навчального процесу. Під час занять такого типу студенти під керівництвом викладача, шляхом виконання певних, відповідно сформульованих завдань, закріплюють теоретичні положення навчальної дисципліни та набувають умінь і навичок їх застосування у безпосередній професійній діяльності. А оскільки практичні навички та вміння є основою діяльності успішного фахівця, то Уманський національний університет садівництва дбає не лише про високий рівень знань студентів, але й про тісний зв’язок навчання з практикою та майбутньою професією випускників. Для цього в університеті функціонує довгострокова програма співробітництва з провідними підприємствами відповідного профілю в Україні та за кордоном, згідно з якою студенти, навчаючись в університеті, мають можливість проходити практику та впроваджувати свої наукові розробки безпосередньо у виробничий процес.

З одного боку, це дає вагоме практичне підґрунтя теорії, а з іншого – допомагає студентам знайти роботу за фахом навіть під час навчання.

На сайті університету можна докладніше ознайомитися з співпрацею навчального закладу та підприємств, знайти докладну інформацію про діяльність університету (тренінги, спецкурси, конференції, наукові гуртки, навчальні та виробничі практики). Зокрема, днями на базі СТОВ «Верхнячка-Агро» Христинівського району Черкаської області відбувся науковий семінар «Актуальні проблеми АПК на сучасному етапі», учасниками якого були не лише досвідчені практики та викладачі Уманського НУС, а й студенти спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Гармонія освіти – гармонія професії
Гармонія освіти – гармонія професії

У свою чергу, студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» полюбляють науковий гурток випускової кафедри, адже його постійними гостями є професіонали банківської, страхової та фінансової сфер, які не лише діляться особливостями та цікавинками фаху, а й запрошують до співпраці та надають глибокі і компетентні відповіді на найгостріші запитання.

Гармонія освіти – гармонія професії
Гармонія освіти – гармонія професії

Не відстають від своїх колег і студенти та викладачі факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин: закріплення набутих під час навчання практичних навичок і знайомство з новітніми технологіями ведення господарської діяльності вони здійснюють у профільних підприємствах.

Гармонія освіти – гармонія професії
Гармонія освіти – гармонія професії

Наші випускники є затребуваними на ринку праці, адже, завдяки активній практичній складовій навчального процесу, отримують реальні знання, що відповідають вимогам роботодавців. Постійне прагнення розвитку та вдосконалення, прогресивний рух вперед – критерії роботи науково-педагогічного колективу нашого навчального закладу.

Тож якщо вашими рисами є наявність серйозної життєвої позиції, соціальна активність, допитливість, проникливість, схильність до логічного мислення й аналізу, гарна уява та прагнення до навчання і розвитку – наш університет чекає вас на навчання!

Прес-центр Уманського НУС