24.09.2019 1321

Екологія – це стосується кожного

Днями у приміщенні Уманської міської ради кафедрою водних ресурсів Навчально-наукового інституту економіки та екології природокористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління спільно з викладачами Уманського національного університету садівництва проведено курси підвищення кваліфікації на тему «Упорядкування водоохоронних зон малих річок в басейні річки Південний Буг».

У навчальному заході взяли участь понад 20 державних службовців Уманської міської ради з юридичного відділу, сектору земельних відносин, відділу з питань комунальної власності та земельних відносин, відділу архітектури, містобудування та кадастру, відділу житлово-комунального господарства. Як доповідачі і як слухачі у цьому заході також брали участь викладачі Уманського НУС: від кафедри екології та безпеки життєдіяльності доктор географічних наук, професор, завідувач Сергій Сонько, доценти Наталія Шевченко й Ольга Нікітіна та викладач Яна Залізняк; від кафедри геодезії, картографії і кадастру – доктор географічних наук, професор, завідувач Юрій Кисельов, старший викладач Сергій Кононенко.

Учасниками курсів підвищення кваліфікації були опрацьовані такі питання:

  1. Басейн водного об’єкту (річки, водосховища, озера, канали, ставки, болота) – єдиний об’єкт еко-системного управління; Інженерно - біотехнічне упорядкування водоохоронних зон водних об’єктів (доповідач – кандидат технічних наук, завідуючий кафедри водних ресурсів ДЕА Аліна Томільцева);
  2. Розрахунки водогосподарського балансу басейну річки; Природоохоронні та водоохоронні заходи з поліпшення екологічного стану водних об’єктів (доповідачдоцент кафедри екології та економіки землекористування ННІ економіки та екології природокористування ДЕА Валентин Кузьмінський);
  3. Впровадження методики використання аерофотозйомки для дослідження річок та водойм у їх бассейнах. Нормативно-правові основи використання та охорони водних ресурсів (доповідачкандидат юридичних наук, доцент кафедри водних ресурсів, координатор проектної діяльності ДЗ «ДЕА» Богдан Кравченко);
  4. Обґрунтування заходів екологічної безпеки та впливу небезпечних відходів на водні об’єкти методом біоіндикації по фітопланктону (доповідачвикладач кафедри екології та безпеки життєдіяльності Уманського НУС Яна Залізняк);
  5. Використання аерокосмічних методів для інтерпретації гідротехнічних об’єктів (доповідачвикладач кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського НУС Сергій Кононенко).

Другий день курсів був присвячений практичним заняттям: «Огляд та надання еколого-експертних рекомендацій по благоустрою Осташівському ставу (м. Умань).

Екологія – це стосується кожного
Екологія – це стосується кожного

Вказаний захід дозволив з’ясувати актуальність проблематики, виїхати на місце досліджень, провести рекогносцирування водних об’єктів.

Учасники курсів підвищення кваліфікації вдячні за організаційну підтримку у проведенні заходу Секретарю Уманської міської ради Людмилі Кирилюк та першому проректору Уманського НУС Івану Мостов'яку.

Також захід відбувся за підтримки громадської організації ГО «Відкритий простір: UA», одним з пріоритетних напрямів діяльності якої є підвищення кваліфікації представників органів місцевого самоврядування, організація та проведення конференцій, круглих столів, семінарів та інших заходів з питань екологічної складової регіонального розвитку.

Під час проведення курсів підвищення кваліфікації досягнуто домовленості щодо підписання Меморандуму про співпрацю між Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління та Уманською міською радою з метою сприяння розробці та виконанню планів дій з охорони навколишнього середовища та розвитку партнерства «громадськість-влада-бізнес» з метою забезпечення соціальних та екологічних стандартів, безпечного проживання населення, впровадженню екологічної складової у розвитку Уманської громади.

Екологія – це стосується кожного
Екологія – це стосується кожного

Наталія Шевченко, Ольга Нікітіна, доценти кафедри екології та безпеки життєдіяльності Уманського НУС

Рубрика: