24.09.2015 1901

До Дня університету: Наукова бібліотека – скарбниця знань

Свій відлік часу Наукова бібліотека Уманського національного університету садівництва веде з 1844 року, з часу заснування єдиного на той час Головного училища садівництва. Із історичних джерел та архівних документів відомо, що щорічний кошторис Училища передбачав обов’язкове придбання книг для наукових та навчальних цілей. Бібліотека Училища забезпечувала кожного учня основною навчальною літературою та додатковою, яка давала змогу поглибити знання з предметів.

За звітними даними на 01.01.1886 року у фондах бібліотеки значилося різних журналів, книг, брошур – 3607 екземплярів у 7075 томах.  

Окрім спеціальних дисциплін, в Головному училищі садівництва вивчались супутні та загальноосвітні предмети: ботаніка, фізика, хімія, мінералогія, математика, креслення, історія, російська література, німецька і латинська мови та ін., про що свідчать підручники з даних дисциплін, які збереглися й нині.

До Дня університету: Наукова бібліотека – скарбниця знань
До Дня університету: Наукова бібліотека – скарбниця знань
Станом на 1910 рік бібліотека Училища складалась із трьох самостійних відділів: фундаментальної (перебувала у розпорядженні викладача  В. Шиповича), учнівської (завідував викладач російської мови А. Маковиць) та бібліотеки підручників (знаходилася під наглядом вихователя-наглядача пансіону Вселюбського). Крім того, у відділах була своя довідкова література і посібники з фаху, а в Царициному саду – спеціальна бібліотека з садівництва.

Слід відмітити, що 70 років (з 1859 р.) Софіївка («Царицин сад», «Уманський сад») була навчально-практичною базою Училища, яке випускало теоретично й практично підготовлених садівників декоративного та плодового садівництва. Якщо попередні власники саду дивилися на нього як на місце відпочинку й прикрашали спорудами природних форм чи архітектури, доповнювали мармуровими чи бронзовими скульптурами, то для Училища він був «посібником» із декоративного садівництва, зразком садово-паркової культури.

1924 – 1925 навчальний рік став роком економічної стабілізації, а 1925–1926 – пройшов під девізом: «Навчанню – перше місце». Завершувався тривалий період змін і реорганізацій в суспільно-політичній та соціально-економічній сферах держави, що мало значний вплив на матеріальне становище закладу та навчальний процес. Стабілізація позитивно вплинула на роботу бібліотеки, і вона знову посіла гідне місце серед основних навчальних підрозділів технікуму, а з 1929 року – інституту. За радянських часів до історичного бібліотечного фонду долучилась низка наукових видань, підготовлених викладачами: І.І. Корабльовим – із бджільництва; М.Є. Софроновим – з овочівництва; С.Л. Бонецьким – із квітництва та ін.

Напад німецьких загарбників 1941 року приніс значні матеріальні збитки. Бібліотека УСГІ недорахувалась десятків тисяч книг.  За розповідями очевидців, всі співробітники намагалися зберегти книжковий фонд. Так, завдяки зусиллям завідуючої бібліотеки В. І. Пашиної, асистента кафедри ботаніки В.С. Горячової, лаборанта З.М. Ковальчук, бухгалтера інституту М. І. Латюка та механіка М.І. Коцюбинського вдалося сховати найцінніші фундаментальні видання бібліотеки у підвальних приміщеннях, відгородивши цегляною стіною. Таким чином, була збережена надзвичайно цінна література для майбутніх поколінь.

Хороший стан бібліотеки було відмічено наркомом землеробства СРСР І.А. Бенедиктовим та України Г.П. Бутенком, які відвідали інститут з офіційним візитом у 1946 році.

На початку 1990-х років книгозбірня нараховувала понад 200 тисяч примірників книг та брошур і мала три структурні підрозділи: відділ обслуговування читачів – абонемент і читальний зал із сектором масової роботи; відділ комплектування з сектором обліку літератури та наукової обробки і довідково-бібліографічний відділ.

У 2003 році рішенням Вченої ради університету бібліотеці було надано статус наукової.

До Дня університету: Наукова бібліотека – скарбниця знань
До Дня університету: Наукова бібліотека – скарбниця знань
Потреба у сучасній за оснащенням бібліотеці із значно більшою площею виникла ще в середині 1980-х років і тільки 1 вересня 2009 року було введено в дію нове приміщення Наукової бібліотеки.

Своїм унікальним за повнотою й універсальним за змістом книжковим фондом друкованих видань, бібліотека ніби віддзеркалює періоди становлення та розвитку науки, освіти як в Україні так і інших країнах світу.

У третє тисячоліття Наукова бібліотека увійшла із планами подальшого розвитку через впровадження сучасних технологій, створення оптимальних умов для забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Нині у структурі Наукової бібліотеки: відділ наукової обробки літератури та організації каталогів, інформаційно-бібліографічний відділ, зала каталогів і картотек, читальна зала для періодичних видань, читальна зала та абонемент навчальної літератури с.-г. напрямку, читальна зала та абонемент навчальної літератури економічного напрямку, відділ обслуговування наукових співробітників, абонемент наукової літератури, відділ збереження фондів та музейна кімната «Библіотеки Уманскаго средняго училища садоводства и земледълія».

Для формування бібліотечних фондів використовуються традиційні та електронні засоби комплектування: придбання документів у видавництв, передплата, книгообмін, дарування (безкоштовне отримання), розширення кола партнерів із книгообміну та книготорговельних компаній України.

Безлімітний доступ до Інтернету, електронний каталог, веб-сторінка, віртуальні виставки, бездротовий доступ до світової мережі за технологією Wi- Fi значно покращили роботу.

У бібліотеці створюються та постійно поповнюються власні бази даних: «Краєзнавство Черкащини», «Раритетні видання», «Дисертації та автореферати дисертацій», «УДПУ», «Ретроспектива», «Краєзнавство Уманщини», «Електронні копії видань», «Учитель», «Земля – наш спільний дім», «Молодь за здоровий спосіб життя», «Новітні інтерактивні технології в освіті».

Наукова бібліотека проводить наукові дослідження за програмами: «Науковці Уманського національного університету садівництва: біобібліографічний аспект», «Фонд рідкісної книги Наукової бібліотеки Уманського національного університету садівництва».

Плине час, змінюється життя і суспільство, іншим стає формат книг, але бібліотека, як і раніше, залишається джерелом знань, надійним другом і помічником. Нам є чим пишатися, однак є над чим і працювати. Співробітники Наукової бібліотеки університету докладають і надалі будуть докладати максимум зусиль, щоб сприяти освітньо-науковій діяльності викладачів і студентів задля підвищення іміджу і престижу Уманського національного університету садівництва. 

Світлана Нижник, директор Наукової бібліотеки