27.11.2012 4396

Ботаніка - основа зеленого будівництва

В Уманському національному університеті садівництва 22 листопада 2012 року відбувся науковий семінар «Ботаніка – основа зеленого будівництва», присвячений внеску відомих ботаніків у науку та до дня факультету лісового і садово-паркового господарства. У роботі семінару взяли участь науковці кафедри садово-паркового господарства, Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини та студенти факультетів лісового та садово-паркового господарства і агрономії.

Ботаніка - основа зеленого будівництва
Ботаніка - основа зеленого будівництва

З вітальним словом до учасників семінару звернулися в.о. ректора Уманського національного університету садівництва доктор економічних наук, професор О.О. Непочатенко, проректор з наукової й інноваційної діяльності, кандидат с.-г. наук, доцент В.В. Манзій і головуючий на пленарному засіданні, завідувач кафедри садово-паркового господарства кандидат с.-г. наук, доцент В.В. Поліщук.

Ботаніка - основа зеленого будівництва
Ботаніка - основа зеленого будівництва

Доповідачами на пленарному засіданні були директор Національного дендропарку «Софіївка» НАН України, доктор біологічних наук, професор член-кореспондент НАН України І.С. Косенко,  вчений секретар НДП «Софіївка» НАН України, доктор біологічних наук, с. н. с. А.А. Куземко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач відділу фізіології, генетики, селекції та біотехнології рослин А.І. Опалко, кандидат біологічних наук, с. н. с., завідувач відділу трав’янистих рослин І.П. Діденко, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та методики її викладання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Г.А.Чорна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри садово-паркового господарства Т.О. Кравець.

Доповіді відображали результати вивчення та інтродукцію різних видів рослин як України, так і зарубіжжя, проблем геносистематики рослин, генезису трав’янистої рослинності Полісся і Лісостепу України, створенню і вивченню гербарних колекцій кафедри садово-паркового господарства Уманського НУС, Національного дендропарку «Софіївка» НАН України та Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

На даному науковому дійстві було відмічено і представлено, що у фонді гербарію кафедри садово-паркового господарства зберігається унікальна колекція рослин Російського Імперського Ботанічного товариства, яка налічує 1865 екземплярів рослин, зібраних у 1896-1900 роках в регіонах Далекого Сходу та Середньої Азії відомими ботаніками: Цінгером (115 зразків), Шираєвським (90 зразків), Сірейщиковим  (62 зразки), Пурінгом  (56 зразків), Рокочі (53 зразки), Ліпським (161 зразок), Купфером (27 зразків) та іншими.

Збереглася в досить доброму стані колекція князя Паскевича, що налічує 1268 зразків, датованих 1860-1865 рр., Дитяткінського ботанічного товариства в кількості 868 зразків, датованих 1883 роком та Нікітіна в кількості 208 зразків, датованих 1896-1907 рр.

Слід зазначити, що гербарна колекція рослин збагачувалась протягом подальших років викладачами кафедри Ніколаєвим В.Ф., Гаврилюком В.А., Вакар Т.Б. і складає 775 зразків.

Ботаніка - основа зеленого будівництва
Ботаніка - основа зеленого будівництва

За останні роки доцентом кафедри Кравець Т.О. упорядковано існуючі колекції та поповнено, працюючи з колегами та студентами їх кількісний склад 2862 екземплярами рослин місцевої флори.

На семінарі було представлено експозицію найбільш цінних гербарних зразків історичного та сучасного гербарного матеріалу.

Роботу наукового семінару було продовжено на секційних засіданнях двох напрямків: «Внесок в науку ботаніку відомих вчених-ботаніків та застосування рослин в озелененні різних об’єктів», в якому взяли участь студенти першого курсу факультету агрономії та студенти-дипломники (спеціалісти та магістри) з проектами озеленення різних об’єктів населених місць, включаючи територію університету. 

         За результатами наукового семінару було прийнято проект рішення:

1. Започаткувати проведення міжнародної науково-практичної конференції «Вивчення та збереження різноманіття рослинних організмів України» на базі Уманського національного університету садівництва та Національного дендропарку «Софіївка» НАН України.

2. Здійснити оформлення та поповнення гербарію за вимогами, необхідними для присвоєння міжнародного індексу та включена до реєстру гербаріїв України.

3. Для перспективного росту факультету лісового і садово-паркового господарства Уманського НУС та підготовки висококваліфікованих спеціалістів відновити кафедру ботаніки та створити кафедру ландшафтної архітектури та дизайну.

4. Ввести спецкурс «Генносистематика рослин» на факультетах агрономії, плодоовочівництва, екології та захисту рослин, лісового і садово-паркового господарства з навчальним навантаженням 10 годин лекцій і 20 годин лабораторно-практичних занять.

Ботаніка - основа зеленого будівництва
Ботаніка - основа зеленого будівництва

 

 

К.с-г.н., доцент, завідувач кафедри садово-паркового

господарства В.В. Поліщук,,

к.біол.н., доцент Т.О. Кравець,,

к.с-г.н., асистент Т.В. Мамчур.