25.03.2024 211

Оголошення на заміщення вакантної посади директора ВСП «Ананьївський аграрно-економічний фаховий коледж Уманського національного університету садівництва»

Оголошення на заміщення вакантної посади директора ВСП «Ананьївський аграрно-економічний фаховий коледж Уманського національного університету садівництва»

Оголошення

Уманський національний університет садівництва відповідно до статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту» оголошує конкурс на зайняття посади директора ВСП «Ананьївський аграрно-економічний фаховий коледж Уманського національного університету садівництва».

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень  спеціаліста), вільно  володіють українською мовою, мають стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менше як п’ять років. До зазначеного стажу може бути зараховано до трьох років стажу роботи на керівних посадах.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Уманського національного університету садівництва (www.udau.edu.ua).

Претенденти, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім'я  ректора Університету, в якій зазначається  про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради Університету;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри;
 • автобіографію та резюме;
 • копії документів про вищу освіту;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465;
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки та/або інші документи, які підтверджують стаж роботи;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім'я ректора Університету, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;
 • проєкт стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути  засвідчені за місцем роботи претендента, Університетом або нотаріально.

Документи надсилати на адресу: Уманський національний університет садівництва, вулиця Інститутська, 1, м.Умань, 20305, або подавати особисто до відділу кадрів УНУС кабінет № 3.

Телефони для довідок: (04744)- 3-25-65, 4-69-83.

E-mail: udau@udau.edu.ua

Найближчі події