30.10.2019

Обласний конкурс студентських та учнівських наукових робіт «Сім’я від А до Я»

Подію завершено

Обласний конкурс студентських та учнівських наукових робіт «Сім’я від А до Я»

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯМ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

 

Відділ у справах сімї та молоді Уманської міської ради

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

факультет соціальної та психологічної освіти

Кафедра СОЦІАЛЬНої педагогіки та соціальної роботи

Гендерний центр

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

про проведення

Обласного конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Сім’я від А до Я»

 

Оголошується проведення щорічного Обласного конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Сім’я від А до Я» у номінаціях:

  • наукові роботи;
  • соціальні проекти (реалізовані чи спроектовані);
  • соціальна реклама (друкована, фото, відео).

Запрошуємо до участі у Конкурсі учнів закладів повної загальної середньої освіти та студентів закладів вищої освіти усіх рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування. Кількість обраних для участі номінацій необмежена.

Конкурс відбуватиметься у три тури (див. порядок проведення).

Порядок проведення конкурсу

Тур, терміни

Зміст туру

І тур – підготовчий

1-30 жовтня 2019 року

Подання робіт

ІІ тур – дистанційний

1-15 листопада 2019 року

Рецензування робіт

ІІІ тур – очний

Листопад  2019 року (дата буде уточнена у запрошеннях)

Науково-практична конференція з презентацією та захисту кращих робіт на базі Гендерного центру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

На Конкурс подаються самостійно підготовлені роботи (не більше 2-х авторів) з актуальних питань державної сімейної політики, які є дослідницькими за своїм характером, мають наукове або прикладне значення, апробовані у соціальній сфері чи застосовані в освітньому процесі. Роботи виконуються українською мовою.

 

Контакти:

Голова оргкомітету Конкурсу:

Кравченко Оксана Олексіївна – тел.: 0984216444.

Секретар оргкомітету Конкурсу:

Чупіна Катерина Олександрівна – тел.: 0934949624

 

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/JgSSqxFT7mZpFYVbA

Адреса оргкомітету Конкурсу: кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, вул. Садова, 28, м. Умань.

 

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ:

Вимоги до оформлення конкурсних наукових робіт на соціально-педагогічну тематику

На Конкурс приймаються учнівські та студентські наукові роботи, що висвітлюють результати самостійних теоретичних і/або емпіричних пошуків молоді.

Мова наукових робіт – українська.

Обсяг наукових робіт – до 30 сторінок тексту (шрифт  Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, з одного боку аркуша паперу формату А 4 ( 210 х 297 мм), поля – по 2 см з усіх боків).

Структура наукової роботи: 1) титульна сторінка із зазначенням теми без будь-яких вказівок про автора роботи, його наукового керівника або навчальний заклад; 2) зміст роботи; 3) вступ (актуальність, мета, завдання, об’єкт, предмет, методи й етапи дослідження, наукова та практична значущість); 4) основний текст, розділений на розділи та параграфи, з обов’язковим посиланням на список використаних джерел; 5) загальні висновки; 6) список використаних джерел; 7) додатки (за потреби).

 

Критерії оцінювання наукових робіт: самостійність, відповідність тематиці, актуальність, теоретико-практична значущість, ясність і доступність викладу матеріалу, глибина результатів дослідження.

 

Вимоги до оформлення конкурсних соціальних проектів

На Конкурс приймаються учнівські та студентські соціальні проекти, спроектовані або реалізовані, присвячені питанням  реалізації державної сімейної політики.

Мова подання соціальних проектів – українська.

Обсяг соціальних проектів – до 10 сторінок тексту (шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, з одного боку аркуша паперу формату А 4 ( 210 х 297 мм), поля – по 2 см з усіх боків).

Структура соціального проекту: 1) титульна сторінка із зазначенням назви без будь-яких вказівок про автора роботи, його наукового керівника або навчальний заклад; 2) зміст проекту; 3) вступ (актуальність розробки та впровадження проекту, його мета і завдання, бенефіціари, ресурси, основні етапи упровадження, рівень реалізованості, очікувані результати); 4) методи і технології проекту; 5) список використаних джерел; 6) додатки (за потреби).

Критерії оцінювання соціальних проектів: самостійність, інноваційність, актуальність, значущість, ясність і доступність викладу матеріалу, реалістичність.

Вимоги до оформлення конкурсної соціальної реклами

На Конкурс приймаються зразки соціальної реклами, розробленої учнівською та студентською молоддю.

Мова соціальної реклами – українська.

Форма соціальної реклами – друкована, фото, відео(тривалістю не більше 2 хвилин) .

Критерії оцінювання соціальної реклами: креативність, актуальність, інноваційність, значущість, ясність і доступність викладу матеріалу, глибина.

Найближчі події