26.10.2022 399

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників УНУС (Вечірні Черкаси № 43, 26 жовтня 2022 року)

Подію завершено

Уманський національний університет садівництва оголошує конкурс на заміщення  вакантних посад:

Декан факультету агрономії

1 ставка

Завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру

1 ставка

Завідувач кафедри фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін

1 ставка

Завідувач кафедри маркетингу

1 ставка

Професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

0,5 ставки

Професор кафедри інформаційних технологій

2 ставки

Професор кафедри економіки

0,25 ставки

Доцент кафедри агрохімії і ґрунтознавства

2 ставка

Доцент кафедри рослинництва

1 ставка

Доцент кафедри овочівництва

2 ставки

Доцент кафедри біології

1 ставка

Доцент кафедри лісового господарства

2 ставки

Доцент кафедри фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін

0,5 ставки

Доцент кафедри агроінженерії

2 ставки

Доцент кафедри харчових технологій

2 ставки

Доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

0,5 ставки

Доцент кафедри обліку і оподаткування

1 ставка

Доцент кафедри економіки

1 ставка

Доцент кафедри менеджменту

1 ставка

Доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін

1 ставка

Доцент кафедри української та іноземних мов

2 ставки

Доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

1 ставка

Старший викладач кафедри загального землеробства

1 ставка

Старший викладач кафедри харчових технологій

1 ставка

Старший викладач кафедри менеджменту

1 ставка

Викладач кафедри рослинництва

1 ставка

Викладач кафедри захисту і карантину рослин

1 ставка

Викладач кафедри геодезії, картографії і кадастру

1 ставка

Претенденти,  які бажають взяти участь у конкурсі, подають до відділу кадрів університету такі документи:

- заяву про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч на ім'я ректора;

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

- ксерокопію паспорта громадянина України ( с.1,2,11), засвідчену особисто;

- ксерокопію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

-  ксерокопію документів: про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

- список наукових праць за попередній термін роботи, засвідчених в установленому порядку;

- матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років, засвідчених в установленому порядку;

- довідку про проходження попереднього (періодичного), психіатричного медичних оглядів,  затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. №1465-2000-п;

-  дві фотокартки 3,5х4,5см.

Претенденти, які працюють в Уманському національному університеті садівництва, для участі в конкурсі подають такі документи:

- заяву про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч на ім'я ректора;

- список наукових праць за попередній термін роботи, засвідчених в установленому порядку;

- матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років, засвідчених в установленому порядку;

- звіт за попередній термін роботи;

- довідку про проходження попереднього(періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. №1465-2000-п.

У конкурсі на заміщення вакантної посади декана факультету можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/спеціаліст, вчене звання доцента/професора, науковий ступінь кандидата/доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років. 

У конкурсі на заміщення вакантної посади завідувача кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/спеціаліст, науковий ступінь доктора/кандидата наук, вчене звання професора/доцента, стаж науково-педагогічної роботи не менше двох років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади професора кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/спеціаліст, вчене звання доцента/професора, науковий ступінь кандидата/доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи – не менше п’яти років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади доцента кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/спеціаліст, вчене звання доцента/професора, науковий ступінь кандидата/доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи – не менше трьох років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади старшого викладача кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/ спеціаліст,  стаж науково-педагогічної роботи  не менше двох років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади викладача кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/ спеціаліст,  стаж науково-педагогічної роботи  не менше двох років.

Документи приймаються протягом місяця з дня оголошення конкурсу у відділ кадрів університету за адресою: 20300, м. Умань ,вул. Інститутська,1, телефон для довідок (04744) 4-69-83.

Найближчі події