20.11.2015

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки»

Подію завершено

Міністерство освіти і науки України

Уманський національний університет садівництва (Україна)

Господарча академія ім. Д.А. Ценова (Болгарія)

Державна Вища Професійна Школа в Плоцьку (Польща)

Університет Південної Богемії в Чеських Будейовіцах (Чеська республіка)

Державна вища школа професійної освіти м. Гожів (Польща)

 

ЗАПРОШЕННЯ

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

(у заочній формі)

 

Вельмишановні колеги!

Уманський національний університет садівництва запрошує Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», яка відбудеться 20 листопада 2015 року.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Основні науково-практичні напрямки

1. Агрономія                                                               5. Економіка і підприємництво
2. Лісівництво та садово-паркове  господарство      6. Менеджмент
3. Харчова промисловість                                         7. Загальноосвітні науки
4. Технічні науки

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез повинен становити одну − дві повних сторінки. Шрифт – Times New Roman, 14 кегль, 1 інтервал, поля з усіх сторін по 20 мм.

Рекомендована структура тез:

1. Назва роботи (великі жирні літери).

2. Автор або автори роботи (великі літери), наукова ступінь, вчене звання (малі літери).

3. Вищий навчальний заклад, місто, країна (малими літерами).

Таблиці, формули, графіки не приймаються.

Тези потрібно надіслати не пізніше 10 листопада на  e-mail Ради молодих вчених Уманського НУС: pivotbi@ukr.net,  підготовлені в редакторі Word та збережені у форматі doc. Разом з тезами необхідно надіслати реєстраційну карту учасника та квитанцію про оплату, на зворотній стороні якої вказати своє прізвище.

Тези будуть надруковані лише після того, як оргкомітет отримає всі належні матеріали та квитанцію про оплату. Видання матеріалів буде в авторській редакції. Відповідальність за її зміст несе  автор (и)

Вартість видання матеріалів: 100 грн − для науково-педагогічних працівників інших установ; 50 грн − для науково-педагогічних працівників  

Уманського НУС.

Адреса для переведення оплати за публікацію поштовим переказом:

20305, Черкаська область,

м. Умань, вул. Інститутська 1,

Прокопчуку Ігору Васильовичу.

За додатковою інформацією звертатися:

(097)228-54-17 – Прокопчук Ігор Васильович

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА

 

Прізвище, ім'я та по батькові (повністю)

 

Організація

 

Адреса організації

 

Посада

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Контактний телефон, факс

 

Електронна адреса

 

Адреса для листування

 

Назва напрямку конференції

 

Найближчі події