01.10.2019 4851

Сторінка ректора

Сторінка ректора
Сторінка ректора

Непочатенко Олена Олександрівна

Доктор економічних наук, професор, ректор Уманського НУС

Закінчила Уманський сільськогосподарський інститут у 1987 році. Присвоєна кваліфікація економіст-організатор.

Працювала економістом Рижавського цукрового комбінату Уманського району Черкаської області з 1987 по 1990 р. З 1990 р. працювала в Уманському НУС на посадах викладача, старшого викладача, доцента, в.о. професора, зав. кафедрою. 

У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Організаційно-виробничі та економічні відносини цукрових заводів з виробниками сировини на матеріалах Черкаської області". У 2000 році отримала вчене звання доцента.

У березні 2009 року в ННЦ "Інститут аграрної економіки" УААН захистила докторську дисертацію на тему "Банківські механізми кредитування аграрних підприємств".

З 2010 року очолювала спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій К74.844.03. за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)".

З травня 2012 року очолює Уманський НУС.

 

Сучасні дослідження пов'язані з проблемами фінансування та кредитування аграрних підприємств. Нагороджена знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня.

Автор 98 наукових праць, в т.ч. 59 статей у фахових виданнях, одноосібної монографії, співавтор трьох колективних монографій.

Автор навчального посібника "Фінанси підприємств" (2011 р.). Співавтор підручника "Фінанси підприємств" (2012 р.) та трьох навчальних посібників: "Організація і функціонування фермерських господарств", "Податкова система", "Страхування".

Викладає наступні дисципліни:

  • "Фінанси підприємств";
  • "Ринок фінансових послуг";
  • "Фінансовий менеджмент".