01.10.2021 975

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Уманського НУС (громадсько-політична газета Уманська зоря № 40 від 1жовтня 2021 року).

Уманський національний університет садівництва оголошує конкурс на заміщення  вакантних посад

Завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності

1 ставка

Професор кафедри агрохімії та ґрунтознавства

0,5 ставки

Професор кафедри екології та безпеки життєдіяльності

1 ставка

Професор кафедри геодезії, картографії і кадастру

1 ставка

Професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

 1 ставка

Доцент кафедри агрохімії та ґрунтознавства

1 ставка

Доцент кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології

4 ставки

Доцент кафедри рослинництва

3 ставки

Доцент кафедри рослинництва

0,5 ставки

Доцент кафедри біології

2 ставки

Доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності

1 ставка

Доцент кафедри плодівництва і виноградарства

1 ставка

Доцент кафедри геодезії, картографії і кадастру

1 ставка

Доцент кафедри лісового господарства

1 ставка

Доцент кафедри садово-паркового господарства

1 ставка

Доцент кафедри математики і фізики

2 ставки

Доцент кафедри прикладної інженерії та охорони праці

1 ставка

Доцент кафедри агроінженерії

2 ставки

Доцент кафедри технологій харчових продуктів

1 ставка

Доцент кафедри інформаційних технологій

3 ставки

Доцент кафедри економіки

2 ставки

Доцент кафедри маркетингу

3 ставки

Доцент кафедри обліку і оподаткування

4 ставки

Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

3 ставки

Доцент кафедри менеджменту

4 ставки

Доцент кафедри української та іноземних мов

1 ставка

Доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін

2 ставки

Доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін

0,75 ставки, кандидат юридичних наук

Доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

4 ставки

Старший викладач кафедри загального землеробства

1 ставка

Старший викладач кафедри біології

1 ставка

Старший викладач кафедри екології та безпеки життєдіяльності

1 ставка

Старший викладач кафедри захисту і карантину рослин

1 ставка

Старший викладач кафедри геодезії, картографії і кадастру

1 ставка

Старший викладач кафедри лісового господарства

2 ставки

Старший викладач кафедри фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін

2 ставки

Старший викладач кафедри інформаційних технологій

2 ставки

Старший викладач кафедри української та іноземних мов

1 ставка

Викладач кафедри біології

1 ставка

Викладач кафедри екології та безпеки життєдіяльності

1 ставка

Викладач кафедри захисту і карантину рослин

1 ставка

Викладач кафедри садово-паркового господарства

1 ставка

Викладач кафедри фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін

2 ставки

Викладач кафедри прикладної інженерії та охорони праці

1 ставка

Викладач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

1 ставка

Викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

1 ставка

Викладач кафедри менеджменту

1 ставка

Викладач кафедри української та іноземних мов

2 ставки

Викладач кафедри української та іноземних мов

0,5 ставки

Претенденти,  які бажають взяти участь у конкурсі, подають до відділу кадрів університету такі документи:

- заяву про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч на ім'я ректора;

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

- ксерокопію паспорта громадянина України засвідчену особисто;

- ксерокопію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

-  ксерокопію документів: про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

- список наукових праць за попередній термін роботи, засвідчених в установленому порядку;

- матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років, засвідчених в установленому порядку;

- довідку про проходження попереднього (періодичного), психіатричного медичних оглядів,  затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. №1465-2000-п;

-  дві фотокартки 3,5х4,5см.

                Претенденти, які працюють в Уманському національному університеті садівництва, для участі в конкурсі подають такі документи:

- заяву про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч на ім'я ректора;

- список наукових праць за попередній термін роботи, засвідчених в установленому порядку;

- матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років, засвідчених в установленому порядку;

- звіт за попередній термін роботи;

- довідку про проходження попереднього(періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. №1465-2000-п.

            У конкурсі на заміщення вакантної посади завідувача кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/спеціаліст, науковий ступінь доктора/кандидата наук, вчене звання професора/доцента, стаж науково-педагогічної роботи не менше двох років.

             У конкурсі на заміщення вакантної посади професора кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/спеціаліст, вчене звання доцента/професора, науковий ступінь кандидата/доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи  не менше п’яти років.

             У конкурсі на заміщення вакантної посади доцента кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/спеціаліст, вчене звання доцента/професора, науковий ступінь кандидата/доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи не менше трьох років.

            У конкурсі на заміщення вакантної посади старшого викладача кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/ спеціаліст,  стаж науково-педагогічної роботи  не менше двох років.

             У конкурсі на заміщення вакантної посади викладача кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/ спеціаліст,  стаж науково-педагогічної роботи  не менше двох років.

           Документи приймаються протягом місяця з дня оголошення конкурсу за адресою: вул. Інститутська,1    м. Умань Черкаська область, 20300, відділ кадрів (кабінет № 3), телефон для довідок (04744) 4-69-83.