11.03.2019

Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт 2019 року «Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських підприємств»

Подію завершено

Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт 2019 року «Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських підприємств»

Метою конкурсу є обмін міждисциплінарними знаннями в рамках міжрегіонального діалогу в Україні та підтримка талановитої молоді.

Базуючись на успішних рішеннях у логістиці та управлінні ланцюгами постачання у реальних ринкових ситуаціях для українських компаній цей щорічний студентський конкурс охоплює (але не обмежує) наступні теми:

 • Врахування новітніх тенденцій в діяльності компанії;
 • Підвищення ефективності компанії завдяки індивідуальному підходу у логістиці;
 • Вимірювання ефективності логістичних процесів;
 • Логістичні витрати та процеси з доданою вартістю;
 • Впровадження результативної логістики у малих та середніх підприємствах;
 • Задоволення запитів споживачів та маркетингова логістика;
 • Сталі рішення для електронної комерції в містах;
 • Застосування інформаційних та комунікаційних технологій в логістиці;
 • Екологічні аспекти управління логістикою на підприємствах;
 • Дигіталізація в логістичних компаніях: Big Data, хмарна логістика та аналіз даних.
 • Сучасні сталі підходи до організації логістики на виробництві та у розподілі товарів та послуг

Вимоги. Робота повинна бути оригінальним практичним (на основі досвіду реального підприємства) або концептуальним дослідженням (на основі збирання, обробки та аналізу інформації), що відповідає вимогам та містить наступні структурні частини:

-         Вступ (опис мети дослідження, обґрунтування актуальності теми)

-         Основна частина (методологічна база та аналіз)

-         Висновки (пропозиції або рішення)

Максимальний обсяг: 10 сторінок (без додатків та списку літератури).

Детальніше про конкурс

Найближчі події