21.10.2021

Вчена рада університету

Подію завершено

21.10.2021 р.                             1330                   Актова зала

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.

Про готовність університету до роботи в зимовий період.

 

Доп.: проректор з адміністративно-господарської роботи Дядькун Л.В.  

2.

Затвердження тем наукових робіт, індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів, які навчаються за освітньо-науковим рівнем доктор філософії.

 

Доп.: завідувач докторантури та аспірантури Смолій Л.В.

3.

Конкурсні справи:

1) обрання у вченому званні професора кафедри екології та безпеки життєдіяльності доктора сільськогосподарських наук Балабака Олександра Анатолійовича;

2) обрання у вченому званні доцента кафедри біології кандидата сільськогосподарських наук Даценко Анни Андріївни;

3) обрання у вченому званні доцента кафедри менеджменту кандидата економічних наук Мовчанюк Анастасії Валентинівни;

4) обрання у вченому званні доцента кафедри агрохімії і ґрунтознавства кандидата сільськогосподарських наук Рассадіної Ірини Юріївни.

 

4.

Поточні питання.

Найближчі події