10.06.2020

Вчена рада університету

Подію завершено

10.06.2020 р.                             1000                             Актова зала

 Порядок денний:

1.

Про зміни та доповнення до Положень про Конференцію трудового колективу, ректорат, Вчену рада,  вчену раду факультету,  кафедру Уманського національного університету садівництва.

 

Доп.: вчений секретар, професор Березовський В.Є.

2.

Про результати ректорського контролю знань студентів.

 

Доп.: проректор  з науково-педагогічної роботи, професор Мальований М.І.

3.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів та внесення змін до діючих.

 

Доп.: перший проректор, доцент Мостов'як І.І.

4.

Про результати акредитаційних експертиз освітніх програм.

 

Доп.: проректор  з науково-педагогічної роботи, професор Мальований М.І.

5.

Поточні питання.

 

Примітка! Члени Вченої ради при собі повинні мати засоби захисту.

 

 

Найближчі події