01.10.2018

Міський конкурс студентських та учнівських наукових робіт із гендерної тематики

Подію завершено

На Конкурс приймаються учнівські та студентські наукові роботи, що висвітлюють результати самостійних теоретичних і/або емпіричних пошуків молоді.

Мова наукових робіт – українська.

Обсяг наукових робіт – до 30 сторінок тексту (шрифт  Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, з одного боку аркуша паперу формату А 4 ( 210 х 297 мм), поля – по 2 см з усіх боків).

Структура наукової роботи: 1) титульна сторінка із зазначенням теми без будь-яких вказівок про автора роботи, його наукового керівника або навчальний заклад; 2) зміст роботи; 3) вступ (актуальність, мета, завдання, об’єкт, предмет, методи й етапи дослідження, наукова та практична значущість); 4) основний текст, розділений на розділи та параграфи, з обов’язковим посиланням на список використаних джерел; 5) загальні висновки; 6) список використаних джерел; 7) додатки (за потреби)

Умови участі та строки подання

Найближчі події