01.02.2022 274

Конкурс студентських наукових робіт «Black Sea Science 2022»

Подію завершено

Конкурс студентських наукових робіт «Black Sea Science 2022»

Відкрито прийом заявок на міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Black Sea Science 2022».

Цей щорічний конкурс проводиться з метою розширення міжнародних зв’язків, активізації наукової роботи студентів, їх залучення до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

Конкурс проводиться за наступними напрямами:

 • харчова наука і технології;
 • економіка і управління;
 • інформаційні технології, автоматизація і робототехніка;
 • енергетика та енергоефективність;
 • екологія та охорона навколишнього середовища.

У конкурсі можуть брати участь наукові роботи студентів, які виконані самостійно, подаються вперше та не містять порушень академічної етики. Роботи мають бути інноваційними або пошуковими та відповідати наступним критеріям:

 • відповідність заявленим напрямкам;
 • актуальність;
 • новизна та оригінальність ідей, використання сучасних методів дослідження;
 • повнота та якість викладення основних наукових результатів;
 • теоретична значимість роботи;
 • практична значимість роботи;
 • якість оформлення.

Конкурс проводиться за підтримки Європейської Асоціації інтеграції харчових наук та інженерних знань у харчовій галузі «ISEKI-Food Association» у співробітництві з закордонними закладами вищої освіти Болгарії, Казахстану, Китаю, Молдови, Швейцарії, Ізраїлю, Грузії, Польщі.

Заявку на участь у конкурсі можна подати  до 1 лютого 2022 року.

Детальніше: https://bit.ly/3vaHeKo

Найближчі події