02.04.2021

Конкурс на заміщення вакантних посад Уманського НУС (газета Уманська зоря № 14 від 02.04.2021 р.)

Уманський національний університет садівництва оголошує конкурс на заміщення  вакантних посад:

Професор кафедри менеджменту – 1 ставка

Доцент кафедри рослинництва -1 ставка

Доцент кафедри агроінженерії – 1 ставка

Доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна – 2 ставки

Доцент кафедри інформаційних технологій – 3 ставки

Доцент кафедри маркетингу – 2  ставки

Доцент кафедри фінансів банківської справи і старування – 1 ставка

Доцент кафедри менеджменту – 1 ставка

Доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін – 1 ставка

Доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи -1 ставка

Доцент кафедри української та іноземних мов – 1 ставка

Старший викладач кафедри фізичного виховання і психолого-педагогічних дисциплін – 1 ставка

Викладач кафедри біології – 1 ставка

Викладач кафедри захисту і карантину рослин – 1 ставка

Викладач кафедри лісового господарства – 1 ставка

Викладач кафедри обліку і оподаткування – 1 ставка

Директор бібліотеки – 1 ставка

Претенденти,  які бажають взяти участь у конкурсі, подають до відділу кадрів університету такі документи:

- заяву про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч на ім'я ректора;

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

- ксерокопію паспорта громадянина України ( с.1,2,11), засвідчену особисто;

- ксерокопію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

-  ксерокопію документів: про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;

- список наукових праць за попередній термін роботи, засвідчених в установленому порядку;

- матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років, засвідчених в установленому порядку;

- довідку про проходження попереднього (періодичного), психіатричного медичних оглядів,  затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. №1465-2000-п;

-  дві фотокартки 3,5х4,5см.

 

Претенденти, які працюють в Уманському національному університеті садівництва, для участі в конкурсі подають такі документи:

- заяву про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч на ім'я ректора;

- список наукових праць за попередній термін роботи, засвідчених в установленому порядку;

- матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років, засвідчених в установленому порядку;

- звіт за попередній термін роботи;

- довідку про проходження попереднього(періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. №1465-2000-п.

 

У конкурсі на заміщення вакантної посади професора кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/спеціаліст, вчене звання доцента/професора, науковий ступінь кандидата/доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи – не менше п’яти років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади директора бібліотеки можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки, стаж бібліотечної роботи для магістра не менше одного року, спеціаліста не менше трьох років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади доцента кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/спеціаліст, вчене звання доцента/професора, науковий ступінь кандидата/доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи – не менше трьох років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади старшого викладача кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/ спеціаліст,  стаж науково-педагогічної роботи  не менше двох років.

У конкурсі на заміщення вакантної посади викладача кафедри можуть брати участь особи, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки магістр/ спеціаліст,  стаж науково-педагогічної роботи  не менше двох років.

Документи приймаються протягом місяця з дня оголошення конкурсу у відділ кадрів університету за адресою: вул. Інститутська,1 м. Умань, телефон для довідок (04744) 4-69-83.

Найближчі події