02.09.2015 4697

Професійна орієнтація

Професійна орієнтація молоді – це комплексна науково обґрунтована система форм, методів та засобів впливу на особу з метою оптимізації її професійного самовизначення на основі врахування професійно важливих особистісних характеристик кожного індивідуума та потреб ринку праці. Вона спрямована на досягнення збалансованості між професійними інтересами і можливостями людини та потребами суспільства в конкретних видах професійної діяльності. Професійна орієнтація є складовою частиною соціально-орієнтованої ринкової економіки, яка впливає на ринок праці, товарів, послуг та капіталу.

Профорієнтаційна робота сприяє цілеспрямованому розвитку здібностей людини, зростанню її професіоналізму, працездатності, збереженню здоров'я і виступає одним із важливих елементів державної політики в сфері соціального захисту та зайнятості населення, забезпечує ефективне використання трудового потенціалу особи, підвищення її соціальної та професійної мобільності. Профорієнтаційні заходи стимулюють пошук людиною найефективніших засобів підвищення свого професійно-кваліфікаційного рівня, розвиток соціально-економічної ініціативи, інтелектуальної та трудової незалежності.

Головною метою профорієнтаційної роботи є сприяння специфічними для неї методами посиленню конкурентоспроможності працівника на ринку праці і досягнення продуктивної зайнятості населення.

Після закінчення курсів слухачі мають можливість вступати до університету за напрямами підготовки: підприємництво, торгівля та біржова діяльність (економіка підприємства; управління персоналом та економіка праці), маркетинг, фінанси, банківська справа та страхування, облік і оподаткування, соціальне забезпечення*, економіка* менеджмент, туризм, міжнародні економічні відносини*, публічне управління та адміністрування*, агрономія (агрономія; селекція і генетика сільськогосподарських культур; насінництво і насіннєзнавство), садівництво та виноградарство (плодоовочівництво і виноградарство; технології закритого ґрунту), технології захисту навколишнього середовища (прикладна екологія та збалансоване природокористування), захист і карантин рослин, екологія (екологія навколишнього середовища та збалансоване природокористування), біологія*, геодезія та землеустрій, лісове господарство, садово-паркове господарство, харчові технології (технології зберігання і переробки зерна; технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів), агроінженерія (процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств).

Підготовче відділення та приймальна комісія проводять профорієнтаційні консультації. Фахівці університету, допомагаючи обрати дійсно «свою» спеціальність, ознайомлюють із особливостями кожної із спеціальностей, навчальними планами.

* Нові спеціальності