11.12.2013 6778

Редакційно-видавничий відділ

Барабаш Леся Віталіївна
Барабаш Леся Віталіївна

Барабаш Леся Віталіївна

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, начальник редакційно-видавничого відділу, кандидат економічних наук

Кравченко Віталій Станіславович
Кравченко Віталій Станіславович

Кравченко Віталій Станіславович

фахівець ІІ категорії, відповідальний за випуск газети «Університетські вісті»

Макогоненко Дмитро Володимирович
Макогоненко Дмитро Володимирович

Макогоненко Дмитро Володимирович

провідний програміст, адміністратор сайту Уманського НУС

Редакційно-видавничий відділ (РВВ) є структурним підрозділом університету й організований з метою надання інформаційних та поліграфічних послуг для забезпечення навчального, виховного й наукового процесу в університеті.

Діяльність редакційно-видавничого відділу спрямована на впорядкування та забезпечення роботи сайту, підготовку до друку і тиражування навчально-методичної, наукової літератури, інформаційних та нормативних матеріалів, що необхідні для функціонування структурних підрозділів університету.

Редакційно-видавничий відділ надає послуги з друку навчальних і навчально-методичних посібників, текстів і конспектів лекцій, методичних вказівок і рекомендацій, бланкової продукції тощо.

На базі відділу 1 раз на 2 місяці видається газета «Університетські вісті», яка висвітлює події з життя університету, та 2 рази на рік виходить з друку «Збірник наукових праць Уманського НУС», що входить до переліку фахових видань ДАК України з економічних і сільськогосподарських наук.