09.07.2013 13171

Науково-дослідна лабораторія «Екологічного моніторингу в агросфері»

Створена згідно з наказом Уманського НУС № 20-10/345 від 22 жовтня 2012 р.

Положення про науково-дослідну лабораторію «Екологічного моніторингу в агросфері»


Науково-дослідна лабораторія «Екологічного моніторингу в агросфері» функціонує з метою широкого залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів та студентів університету до проведення фундаментальних досліджень і здійснення прикладних розробок за пріоритетними напрямами наукової та інноваційної діяльності. 

Лабораторія є структурним навчально-науковим підрозділом факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин.

Наукові дослідження лабораторії виконуються в напрямах: моніторингу навколишнього природного середовища, біології рослин і грунтів, агробіоценології, екотоксикології, збереження та відтворення природних екосистем та ландшафтів, біологічного різноманіття тощо.

Лабораторія функціонує на площах і науково-лабораторній базі університету, має відповідне матеріальне забезпечення. Вона сприяє проведенню наукових семінарів, наукових шкіл, наукових конференцій, симпозіумів та конгресів, розробляє потрібні для навчального процесу наукові та методичні матеріали відповідно до актуальних та перспективних напрямків навчальних на наукових робіт університету.

Основним завданням наукової діяльності лабораторії є проведення наукових досліджень на сучасному світовому рівні, постановка і пошук шляхів розв’язання стратегічних проблем у рамках «Концепції наукової та інноваційної діяльності УНУС», у тому числі:

   – проведення фундаментальних досліджень згідно з пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та виконання прикладних розробок за напрямами наукової діяльності;

   – підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;

   – підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до діючих наукових шкіл;

   – участь у підготовці кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу;

   – ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу університету для вирішення пріоритетних завдань аграрного виробництва та проведення соціально-економічних перетворень.

Лабораторія проводить дослідження в тісному контакті з іншими кафедрами, факультетами, науково-дослідними лабораторіями та структурними підрозділами університету і співпрацює з провідними лабораторіями науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів України.