06.12.2012 14191

Лабораторія генетики, селекції та насінництва сільськогосподарських культур

Наукову лабораторію генетики, селекції та насінництва сільськогосподарських культур створено як структурний підрозділ університету наказом ректора Уманського національного університету садівництва №46-а від 10.02.2009 року.

Основним завданням лабораторії є проведення фундаментальних та прикладних досліджень на сучасному рівні з метою поєднання наукового і навчального процесів, що дозволить готувати фахівців вищої кваліфікації, вирішувати кадрове забезпечення пріоритетних напрямків через аспірантуру і докторантуру, допомагати виробництву.

Лабораторія генетики, селекції та насінництва сільськогосподарських культур
Лабораторія генетики, селекції та насінництва сільськогосподарських культур

У своїй роботі лабораторія використовує стандартизовані та модифіковані методики та інші нормативні документи на проведення досліджень.
Напрямки науково-дослідних робіт лабораторії:

- фундаментальні та прикладні дослідження з генетики сільськогосподарських рослин;

- науково-дослідні роботи по селекції сільськогосподарських рослин;

- науково-дослідні роботи з насінництва сільськогосподарських культур, розмноження створених сортів та компонентів створених гібридів.
Функції лабораторії:

- проведення фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт по генетиці, селекції та насінництву сільськогосподарських культур;

- проведення досліджень, а також надання допомоги науково-педагогічним працівникам університету (викладачам, докторантам, аспірантам, науковим співробітникам, здобувачам) у виконанні науково-дослідних робіт на сучасному науково-методичному рівні. Виконання науково-дослідних робіт за замовленням інших наукових установ, підприємств, організацій.