Науково-дослідні лабораторії

Проблемна науково-дослідна лабораторія з оптимізації родючості ґрунту в плодоягідних насадженнях

Проблемна лабораторія вивчає системи раціонального застосування добрив та утримання ґрунту в плодових і ягідних насадженнях, виконує обстеження грунтів для оцінки їх придатності під плодоягідні насадження, визначає якісні показники води для використання як питної, так і технічної та поливної.

вул. Інститутська, 1, корпус №3, 1-й поверх
(04744) 3-43-88

Проблемна лабораторія «Агроекологія польових культур»

Проблемна лабораторія «Агроекологія польових культур» відкрита при кафедрі згідно з наказом Міністра агропромислового комплексу України у 1998 році (наказ № 87). Вона на той час і понині є єдиною лабораторією цього плану в аграрних вузах на кафедрах рослинництва.

вул. Інститутська, 1, корпус №1, 2-й поверх, каб. №60
(047-44)-3-20-76, факс 3-80-06

Навчально-науково-виробнича лабораторія біотехнології

Лабораторія є базою для забезпечення навчального процесу кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології і міжкафедральною для проведення наукових досліджень

вул. Інститутська, 1, корпус №1
(04744) 3-20-11, факс: 3-20-41

Проблемна науково-дослідна лабораторія засобів боротьби з бур’янами

Проблемна науково-дослідна лабораторія комплексних заходів боротьби з бур'янами і дослідженнями теоретичних основ дії хімічних і біологічних препаратів в посівах сільськогосподарських культурЛабораторія ландшафтної архітектури

Лабораторія ландшафтної архітектури створена відповідно до рішення Вченої ради університету (протокол №3 від 27.11.2012 року) на кафедрі садово-паркового господарства факультету лісового і садово-паркового господарства.

Україна, м. Умань, вул. Давиденка 3. (Уманський НУС, навчальний корпус №7, к. № 503)
(04744)-3-45-39

Науково-дослідна лабораторія «Екологічного моніторингу в агросфері»

Науково-дослідна лабораторія «Екологічного моніторингу в агросфері» функціонує з метою широкого залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів та студентів університету до проведення фундаментальних досліджень і здійснення прикладних розробок за пріоритетними напрямами наукової та інноваційної діяльності.

вул. Інститутська, 1, корпус №3
+38 (097) 9637730

Проблемна науково-дослідна лабораторія з плодового розсадництва

Створена як структурна одиниця науково-дослідного сектору університету на базі кафедри плодівництва і виноградарства наказом Міністерства аграрної політики України №162 від 22.05.1997 р. і наказом по Уманському державному аграрному університеті №277 від 15.09.1997 р.Науково-дослідна лабораторія «Маркетингові рішення»

Діяльність лабораторії спрямована на розробку й відстеження результатів реалізації програм і проектів економічного розвитку, надання комплексу різноманітних консультаційних послуг фізичним та юридичним особам, а також інших досліджень науково-прикладного характеру.

вул. Інтернаціональна, 2
(04744) 3-18-24

http://www.odnoklassniki.ru/profile/559865612032

Науково-дослідна лабораторія "Соціальні ініціативи"

Науковці лабораторії проводять дослідження та надають консультаційні і аудиторські послуги на безоплатній і госпдоговірній основі з питань соціального захисту, оподаткування, страхування, кредитного забезпечення, бюджетного фінансування та розробляють методичні рекомендації з досліджуваних проблем.

м. Умань, вул. Глібка, 17
(04744) 3-53-64

Науково-дослідна лабораторія «Інформаційних технологій в обліку і аудиті»

Діяльність лабораторії спрямована на розроблення і відстеження результатів реалізації програм і проектів розвитку обліку і аудиту, надання комплексу різноманітних консультаційних послуг юридичним та фізичним особам, а також проведення інших досліджень науково-прикладного характеру

вул. Інтернаціональна, 2
(04744) 3-44-41

top