01.01.1970 1738

Заморський Федір Вапфоломійович

  

   Народився 9 лютого 1883 р. в с. Красногірці Попільнянського району Житомирської області.

     Початкову освіту отримав у церковно-парафіяльній школі, потім вступив до Уманської школи хліборобства та садівництва. У 1910 р. Ф. В. Заморський закінчив Дерптський ветеринарний інститут. З 1910 по 1912 р. працював районним агрономом Малинської дільниці колишнього Радомишського повіту на Київщині. У 1911 р. вступив до Московської сільськогосподарської академії, яку закінчив у 1914 р.

     З кінця 1914 р. і до 20 березня 1918 р. служив у війську ветеринарним лікарем. До середини 1919 р. працював дільничним агрономом на Сквирщині, а протягом 1920-1921 рр. - повітовим агрономом на Уманщині.

     У травні 1921 р. Київський губернський відділ професійно-технічної освіти направив Ф.В.Заморського працювати професором землеробства в Уманський сільськогосподарський технікум, з 1922 р. по 1927 р. він завідував навчальною частиною і був деканом агрофакультету.

     Ф.В.Заморський брав участь у комплексному обстеженні стану садівництва, рослинництва та інших галузей сільського господарства Київської губернії. Результати проведеної наукової роботи були представлені на І Всесоюзній сільськогосподарській виставці 1923 р. в Москві й отримали найвищу нагороду - диплом першого ступеня.

     Федір Варфоломійович - співавтор першого видання «Вчених записок Уманського сільськогосподарського технікуму» (1926). До збірника ввійшли три його статті: «Якість посівного насіння жита та пшениці в підшефному районі школи», «Агрокультурна робота як складова частина навчання» і «Методологічні шукання в царині теоретичного навчання».

     25 березня 1927 р. керівництво Уманського технікуму ухвалило спеціальне рішення про проведення планової шефської роботи в сусідніх селах, для чого було створено колегіальний орган - агрономічне бюро, відповідальним за його роботу призначили професора Федора Варфоломійовича Заморського.

     Помер Ф.В.Заморський у 1927 р.