01.01.1970 1937

Єрін Микола Іванович

 

    Народився 20 червня 1929 р. в с. Махровці Бориспільського району Воронезької області в родині робітника. Після закінчення восьмирічної школи навчався у Воронезькому статистичному технікумі. У 1949-1954 рр. - студент економічного факультету Московського державного університету. З 1954 по 1957 р. працював на освоєнні цілинних земель економістом Павлівської МТС Кустанайської області й навчався заочно в аспірантурі Московського державного університету.

     З 1957 р. М.І.Єрін працював в Уманському СГІ на посаді асистента, старшого викладача кафедри економіки та організації соціалістичних сільськогосподарських підприємств.

     У 1966 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1990 р. йому присвоєно вчене звання професора. У березні 1968 р. Микола Іванович призначений на посаду проректора з навчально-виховної та наукової роботи. З 1973 по 1984 р. - завідувач кафедри економіки сільського господарства, з 1984 по 1989 р. - доцент, а з вересня 1989 р. - професор кафедри економіки.

     Професор М.І.Єрін - знаний учений-економіст, автор понад 100 наукових праць, навчальних посібників, методичних розробок, рекомендацій.

     Він докорінно перебудував організаційну та навчально-методичну роботу на кафедрі, наблизив навчальний процес до умов виробництва. Під його керівництвом готувалися фахівці для розв'язання конкретних економічних проблем у багатогалузевому сільському господарстві.

     М.І.Єрін читав лекції та проводив практичні заняття на високому науково-методичному рівні. З 1966 р. - постійний лектор товариства «Знання», позаштатний лектор Черкаського обкому та Уманського міськкому КПУ, керівник економічного семінару викладачів інституту.

     Наукова діяльність М.І.Єріна спрямовувалася на економічне обґрунтування інтенсивних технологій у рослинництві й тваринництві в умовах конкретних господарств Черкаської області. Його наукові дискусії, виступи на науково-практичних семінарах часто не збігалися з офіційними постулатами, але завжди знаходили широку підтримку виробничників кращих господарств.

     Микола Іванович Єрін нагороджений медалями «За освоєння цілинних земель», «50 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», «За доблесну працю на ознаменування 100-річчя з дня народження В.І.Леніна», «Ветеран праці», Грамотою Президії Верховної Ради УРСР і значком Міністерства вищої й середньої освіти СРСР «За відмінні успіхи в роботі».