01.01.1970 3156

Єремеєв Іван Максимович

 

Народився 19.01.1887 р. в м. Ромни. З 1904 по 1907 рр. навчався у Харківському технологічному інституті. Через переслідування за революційну діяльність емігрував до Швейцарії, а потім до Франції, де 1909 р. закінчив навчання в Агрономічному інституті в Нансі.

В 1912-1915 рр. працював агрономом на дослідній станції в Топчедері (Сербія). З 1916 по 1931 рр. - заступник директора Іванівської дослідно-селекційної станції, завідувач відділу селекції і насінництва озимої пшениці Миронівської селекційної станції. Читав лекції у Маслівському сільськогосподарському технікумі, який був реорганізований в Інститут селекції і насінництва, де з 1929 р. завідував кафедрою селекції і насінництва.

Під його керівництвом виведено ряд сортів озимої пшениці, з яких Українська 0246 стала найпоширенішою і займала площу понад сім млн. га. Пізніше цей сорт був затверджений ООН як Міжнародний стандарт сильних пшениць.

У 1931-1941 рр. І.М. Єремеєв - завідувач відділу селекції ВНІЦ, а з 1934 по 1941 рр. працює в системі ВІР. В 1935 р. за його участі вийшло класичне двохтомне видання "Теоретичні основи селекції".

У 1936 р. Кваліфікаційна комісія присудила йому за сукупністю наукових праць без захисту дисертації науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук і вчене звання дійсного члена ВАСГНІЛ. У 1939 і 1940 рр. він учасник Всесоюзної сільськогосподарської виставки, нагороджений Золотою медаллю.

З 1941 по 1943 рр. працював заступником Північно-Двінської селекційної станції, до 1945 р. - знову заступником директора Ленінградської селекційної станції. У 1945 р. перейшов на посаду завідувача кафедри селекції Білоцерківського СГІ.

З 1951 по 1955 рр. І.М. Єремеєв - завідувач кафедри рослинництва і селекції Уманського СГІ, а до 1957 р. - професор цієї кафедри. Він продовжує наукові дослідження, залучаючи до них студентську молодь.

Професор І.М. Єремеєв був блискучим лектором, відзначався ерудицією, глибиною і актуальністю ідей, високою педагогічною майстерністю, відданістю науці і обов'язку, захоплюючим прикладом для молоді.

Помер І.М. Єремеєв 02.02.1957 р., похований на цвинтарі Софіївської слобідки в м. Умань.