01.01.1970 1671

Хрєнніков Євген Володимирович

  

   Народився 17 лютого 1887 р. в м. Гайсині Вінницької області в родині службовців.

     У 1911 р. закінчив фізико-технічний факультет Одеського університету; у 1913 р. - Бреславський інститут рослинництва (Німеччина).

     Протягом 1913-1918 рр. працював директором станції й науковим керівником відділу селекції цукрових буряків акціонерних товариств у Вінницькій області. З 1919 по 1922 р. - член колегії земельного відділу Гайсинського району, де спочатку поєднував, а потім повністю зосередився на науковій роботі із селекції цукрових буряків Головцукру України (1920-1924).

     З 1924 по 1931 р. - директор і науковий керівник Верхняцької та Веселоподолянської (1934-1936) дослідно-селекційних станцій Всесоюзного інституту цукрової промисловості, а впродовж 1931-1934 рр. - завідувач кафедри селекції й генетики цього ж інституту.

     В Уманському СГІ Є.В.Хрєнніков працював завідувачем кафедри буряківництва (1929-1931) та рослинництва (1938-1948).

     Під час окупації Умані в 1941-1944 рр. завідував річною агрономічною школою і працював у підпіллі.

     Наукова діяльність Є.В.Хрєннікова присвячена питанням техніки селекції, методиці індивідуальних відборів, лабораторних досліджень якості коренеплодів цукрових буряків. Він - автор трьох винаходів, 10 публікацій і 5 рукописів із результатами досліджень Верхняцької та Веселоподолянської дослідних селекційних станцій, Інституту цукрової промисловості.

     У 1922 р. побачили світ два видання - «Техника селекции злаков» і «Техника селекции сахарной свеклы», у 1921 р. у Бюлетені №1 сортовивідного насінного управління Головцукром надрукована стаття «Методика индивидуального отбора у сахарной свеклы на Ситковецкой селекционной станции», у 1927 р. у Бюлетені № 7 - «Некоторые вопросы лабораторного исследования сахарной свеклы».

     Євген Володимирович Хрєнніков вирізнявся високим інтелектом, ґрунтовністю дослідника, відстоював особисті погляди, за що перебував під слідством в органах НКВС. За наказом Міністерства освіти у 1948 р. був звільнений з посади завідувача кафедри рослинництва, а потім поновлений на посаді доцента цієї ж кафедри.

     Помер Є.В.Хрєнніков у 1952 р.