01.01.1970 3340

Власюк Петро Антипович

 

    Народився 3 лютого 1905 р. в с. Чемериському Букського повіту Київської губернії в бідній селянській родині. Після закінчення неповної середньої школи в 1921 р. вступив до агропрофшколи, а в 1923- 1925 рр. навчався в Уманському агротехнікумі.

     У 1926-1931 рр. працював лаборантом. Під керівництвом О.І.Душечкіна формував науково-навчальну базу для створення в 1928 р. кафедри агрохімії та ґрунтознавства.

     Водночас із роботою на кафедрі, П.А.Власюк працював науковим керівником і директором Уманської дослідної станції й очолював (за сумісництвом) агрономічну лабораторію та сектор хімізації Всесоюзного НДІ цукрових буряків.

     У 1931 р. П.А.Власюку присвоєно вчене звання професора й призначено завідувачем кафедри агрохімії та ґрунтознавства. Він організовував вивчення системи обробітку ґрунту та внесення добрив для сільськогосподарських культур у сівозміні. Під його керівництвом велися масштабні дослідження ґрунтів Лісостепу, підготовлено карту ґрунтів. 1932 р. виходять друком перший підручник українською мовою «Сільськогосподарське ґрунтознавство» та низка наукових праць.

     Особливо цінними стали його наукові розробки теоретичних основ із виготовлення й застосування марганізованого, молібденізованого й борного суперфосфатів, дослідження фізіологічної ролі окремих хімічних елементів у живленні рослин і формуванні врожаю.

     У 1939 р. П.А.Власюка обрано членом-кореспондентом АН України, у 1941-1944 рр. він перебував у евакуації в Башкирії, а після повернення очолив кафедру агрохімії та ґрунтознавства Уманського СГІ.

     У 1946 р. захистив докторську дисертацію, 1948 р. його обрали академіком АН України та Всесоюзної академії сільськогосподарських наук ім. Леніна, присвоїли звання «Заслужений діяч науки України». З 1952 р. П.А.Власюк - директор Інституту фізіології рослин АН України, у 1956-1962 рр. - президент Української академії сільськогосподарських наук.

     У період, коли його наукові здобутки набули загального визнання й широко впроваджувались у виробництво, академіка П.А.Власюка необґрунтовано зняли з посади президента Української академії сільськогосподарських наук.

     Петро Антипович Власюк створив загальновизнану наукову школу ґрунтознавства, агрохімії, фізіології рослин. Під його керівництвом підготовлено 112 кандидатів та 36 докторів наук. Він є автором понад 600 наукових праць, 40 монографій.

     Нагороджений двома орденами Леніна, орденом Жовтневої революції, Трудового Червоного Прапора, багатьма медалями, заслужений діяч науки України.

     Помер П.А.Власюк у 1980 р.