01.01.1970 1950

Софронов Михайло Євграфович

 

    Народився 11 жовтня 1873 р. у м. Вознесенську Миколаївської області. У 1898 р. закінчив Новоолександріївський інститут сільського господарства та лісівництва (Польща); з 1903 р. - викладач садівництва в Київському політехнічному інституті, а з 1907 р. - в Уманському училищі садівництва і землеробства.

     У 1908 р. М.Є.Софронова призначено директором Уманського училища садівництва і землеробства. Він упорядкував житлово-побутові умови викладачів та учнів. Для поліпшення матеріального забезпечення студентів було встановлено 40 державних стипендій Департаменту землеробства, з них 4 - для студентів з Кавказу. У навчальному закладі функціонувало «Товариство взаємодопомоги бідним учням Уманського училища садівництва і землеробства», чиї кошти складалися із внесків міських організацій, банківських установ, місцевих поміщиків.

     У 1911 р. М.Є.Сафронова засуджено до року тюремного ув'язнення за «недонесення» про нелегальні зібрання учнів та приховування даних про таємну друкарню й бібліотеку.

     Протягом 1914-1916 рр. працював у Чернігівському губернському земстві.

     З 1921 р. М.Є.Софронов знову працює в Уманському СГІ, де читає курси овочівництва й технічного перероблення плодів та овочів, відновлює лабораторію виноробства, де розроблялися програми і методики досліджень та аналізів у питаннях виготовлення плодово-ягідних вин за погодженням з Центральною науково-дослідною станцією ім. В. Є. Таїрова в м. Одесі.

     М.Є.Софронов був професором Луганського СГІ (тоді городнього) (1931), з 1939 р. - Білоруського СГІ, а з початком Великої Вітчизняної війни працював у сільськогосподарському інституті і науково-дослідних установах Ташкента і Ленінабада (нині Ходжент).

     Серед відомих свого часу праць Михайла Євграфовича Софронова - «Помідори», «Уманское училище садоводства и земледелия» (1910), видана в Санкт-Петербурзі з нагоди 50-річчя перебування навчального закладу в Умані, «Парники та рання городина», «Селекція городніх рослин», стаття «Деякі питання плодово-ягідного виноробства» у І томі «Записок Уманського сільськогосподарського технікуму» (1926).

     Помер М.Є.Софронов у 1944 р.