01.01.1970 1916

Скрипник В'ячеслав Васильович

  

   Народився 8 березня 1919 р. в с. Лохвиці Полтавської області. У 1946 р. закінчив Одеський СГІ.

     Воював на фронтах Великої Вітчизняної війни - був повітряним стрілком авіаполку 2-го Білоруського фронту.

     Після закінчення інституту працював викладачем Вознесенського технікуму виноградарства. У 1956 р. після захисту кандидатської дисертації обійняв посаду заступника директора Закарпатської сільськогосподарської дослідної станції.

     З 1961 по 1971 р. - завідувач кафедри фізіології рослин Ужгородського університету, у 1969 р. після захисту докторської дисертації йому присвоєно вчене звання професора.

     Протягом 1972-1993 рр. очолював кафедру технології, зберігання й перероблення плодів та овочів Уманського СГІ. Під керівництвом професора В.В.Скрипника активізується наукова робота на кафедрі, розширюється й оновлюється тематика досліджень, зміцнюється матеріально-технічна та науково-методична база аспірантської підготовки та дипломного проектування студентів.

     В'ячеслав Васильович зробив вагомий внесок у справу зберігання й перероблення плодів та овочів, що стало базою для створення окремої спеціальності. Висококваліфікований фахівець із питань технології вирощування винограду та виноробства, він став фундатором виробництва принципово нових алкогольних напоїв-фруктанів.

     В.В.Скрипник - автор майже 100 наукових праць, зокрема 4 книг із виноградарства, навчального посібника, навчальних програм, методичних розробок. Під його керівництвом підготовлено 5 кандидатських дисертацій.

     За ратні подвиги у Великій Вітчизняній війні В'ячеслав Васильович Скрипник нагороджений бойовими орденами й медалями: орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня, медалями «За відвагу», «за взяття Кенігсберга», «За Перемогу над Німеччиною». Йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник вищої школи України».

     Помер В.В.Скрипник у 1995 р.