01.01.1970 1976

Руденко Степан Карпович

  

   Народився 1 серпня 1879 р. в с. Ротмистрівці Черкаської області. Навчався в Городищенській сільськогосподарській школі (1894-1898), Уманському училищі садівництва й землеробства, Петровській сільськогосподарській академії (1907-1911).

     Упродовж 1911-1921 рр. працював головним агрономом у земельних відділах Дніпропетровської, Саратовської та Черкаської областей, викладав у Смілянському кооперативному технікумі (1922-1924), Ерастівському сільськогосподарському технікумі (1924-1925).

     З 1925 по 1930 р. С.К.Руденко працює професором і завідувачем кафедри Уманського сільськогосподарського політехнікуму, деканом хіміко-біологічного факультету Уманського педінституту (1930-1935), завідувачем кафедри загального хліборобства Полтавського СГІ (1935-1940).

     У 1940 р. С.К.Руденко повертається до Уманського СГІ, очолює кафедру ботаніки, а з 1944 по 1946 р. за сумісництвом обіймає посаду декана агрономічного факультету.

     Степан Карпович керував роботою наукових студентських гуртків та аспірантами.

     Наукова діяльність С.К.Руденка присвячена питанням кущення злакових культур, розвитку кореневих систем, впливу азотних підживлень і зрошення на формування врожаю озимої пшениці. Досліджуючи утворення вузлів кущіння злакових культур на різній глибині, способів сівби (розкидного, рядкового й стрічкового), розвитку кореневих систем злакових і бобових культур, а також впливу азотних підживлень і зрошення на формування врожайності озимої пшениці сорту Українка 0246, він отримав цікаві й несподівані результати. Слід зазначити, що врожайність у його дослідах сягала 60 ц/га. На жаль, у повоєнні роки через дефіцит добрив та економічну слабкість господарства не могли впровадити ці технології. Одержані дані автор опублікував 1948 р. у збірнику наукових праць Уманського СГІ.

     Ще в 1927-1931 рр. Степан Карпович Руденко підготував до друку оригінальний рукопис підручника з рослинництва, але в ті часи видати його не вдалося. Він постійно допомагав господарствам, ділився багатим досвідом.

     С.К.Руденка обирали депутатом Уманської міської ради.

     Дата смерті С.К.Руденка невідома.