01.01.1970 1948

Красноштан Анатолій Олексійович

 

    Народився 11 вересня 1936 р. в с. Польовому Дашівського району Вінницької області.

     Після закінчення середньої школи і служби в армії вступив на плодоовочевий факультет Уманського СГІ. Після закінчення інституту працював плановиком-економістом у колгоспі ім. Т. Шевченка Косівського району Івано-Франківської області, а потім - викладачем плодоовочівництва в Кутській однорічній сільськогосподарській школі цього ж району.

     У 1965-1968 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі плодівництва і виноградарства Уманського СГІ. Після закінчення навчання залишився на кафедрі на посаді асистента і заступником декана плодоовочевого факультету. Водночас він займається організаційною та навчально-виховною роботою серед студентів, формуванням студентських будівельних і сільськогосподарських загонів як кращої форми трудового виховання.

     У 1971 р. А.О.Красноштан захистив кандидатську дисертацію й був переведений на посаду старшого викладача, у 1974 р. обійняв посаду начальника наукового сектору інституту, а в 1980 р. - проректора з наукової роботи.

     У 1993 р. А.О.Красноштана обирають на посаду завідувача кафедри плодівництва і виноградарства. Під його керівництвом широко розгортається наукова робота, закладаються нові стаціонарні досліди, проводяться дослідження та їх результати впроваджуються у виробництво за госпдоговірною тематикою з Міністерством аграрної політики України, виробничими підрозділами, окремими господарствами. Істотно розширилася наукова й навчальна база кафедри. Закладено суперінтенсивні сади, де викладачі та студенти проводять наукові дослідження, готують дисертаційні й дипломні роботи.

     У 1997 р. А.О.Красноштан захистив докторську дисертацію, йому присвоїли вчене звання професора. 1999 р. - очолив спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності «Плодівництво».

     Наукові пошуки Анатолія Олексійовича спрямовані на вивчення мінерального живлення сортопідщепних комбінацій яблуні, клонових підщеп для груші, взаємовпливу підщепи та прищепи. Він керував аспірантською підготовкою і дипломним проектуванням; є автором понад 100 наукових статей, навчально-методичних розробок.

     Помер А.О.Красноштан у 2003 р.