01.01.1970 1930

Грушовий Серафим Євгенович

 

  Народився 3 серпня 1905 р. в с. Хлистунівці Городищенського району Черкаської області в бідній селянській родині. Після закінчення сільської початкової школи навчався в Городищенському агротехнікумі, а потім у Маслівському інституті селекції та насінництва польових культур.

     У 1925-1930 рр. С.Є.Грушовий працював у фітопатологічному відділенні Миронівської селекційно-дослідної станції, спочатку практикантом, а потім стажером, набував досвіду селекційної роботи.

     Протягом 1930-1932 рр. навчався в аспірантурі у Всесоюзному інституті захисту рослин у м. Ленінграді, досліджував біологію хвороб, розробляв теоретичні основи й вдосконалював практику боротьби з хворобами зернових культур, вивчав умови просування пшениці в Нечорноземну зону Російської Федерації.

     У 1933-1934 рр. він очолював сектор загальної фітопатології інституту; у 1938 р. отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук без захисту кандидатської дисертації, а в 1949 р. Вища атестаційна комісія присвоїла С.Є.Грушовому наукове звання професора за спеціальністю «Фітопатологія».

     Учений був репресований, а згодом реабілітований.

     З 1952 по 1965 р. С.Є.Грушовий - професор кафедри захисту рослин Уманського СГІ. У цей період на кафедрі створено наукову базу, відкрито аспірантуру, проводилися досліди з вивчення біології вірусних хвороб польових та овочевих культур, надавалася допомога сільськогосподарському виробництву в широкомасштабному захисті сільськогосподарських культур.   

     У ті ж роки видано підручник «Сільськогосподарська фітопатологія», опубліковано монографію «Хвороби тютюну і махорки», а також теоретичні розробки неприпустимості сприйнятливості рослин до інфекційних хвороб; екології, динаміки розвитку інфекційних хвороб; імунітету, прогнозування, знезараження коренів розсади, парникового субстрату, насіння.

     За успіхи в науковій діяльності Серафима Євгеновича Грушового відзначали Всесоюзний НДІ тютюну і махорки та Всесоюзна академія сільськогосподарських наук ім. Леніна. Ученого нагороджено медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні».

     Він був учасником Всесоюзних сільськогосподарських виставок у 1939-1940 рр. і 1954-1955 рр.

     Помер С.Є.Грушовий у 1968 р.